ukrajina
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ doplnila zoznam sankcií za konanie proti územnej celistvosti Ukrajiny

EÚ doplnila do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia vzhľadom na konanie narúšajúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, troch ruských štátnych príslušníkov a tri spoločnosti zapojené do transferu plynových turbín na Krym.

EÚ neuznáva protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola Ruskou federáciou. Ako súčasť tejto politiky neuznania zakázala Rada dodávky kľúčového vybavenia pre projekty v oblasti infraštruktúry na Kryme a v Sevastopole v dôležitých odvetviach vrátane plynových turbín v rámci sektora energetiky. Vytvorenie nezávislého zdroja dodávok elektriny pre Krym a Sevastopol podporuje ich oddelenie od Ukrajiny, a tak ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Plynové turbíny sú podstatným prvkom pri výstavbe nových elektrární.

Uvedené tri osoby sa doplnili do zoznamu sankcií, pretože sú zodpovedné za dodanie plynových turbín z Ruska na Krym. Tieto turbíny pôvodne predala spoločnosť Siemens na použitie na území Ruskej federácie. Následný transfer turbín na Krym bol v rozpore so zmluvnými ustanoveniami týkajúcimi sa pôvodného predaja spoločnosťou Siemens. Spoločnosti, na ktoré boli uvalené sankcie, sú zmluvná strana, ktorá nakúpila plynové turbíny a zodpovedá za transfer, súčasný vlastník plynových turbín a spoločnosť špecializujúca sa na kontrolné a komunikačné systémy pre elektrárne vrátane elektrární v Sevastopole a Simferopole.

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Uvedené sankcie pozostávajú zo zmrazenia aktív a zákazu cestovania, ktoré sa teraz budú vzťahovať na 153 osôb a 40 subjektov. Predmetné opatrenia sa zaviedli v marci 2014 a naposledy boli predĺžené v marci 2017, a to do 15. septembra 2017.

Právne akty vrátane mien osôb a odôvodnenia ich zaradenia do zoznamu sú k dispozícii v Úradnom vestníku EÚ zo 4. augusta 2017. Rada prijala tieto právne akty písomným postupom.

Ďalšie opatrenia EÚ zavedené v reakcii na krízu na Ukrajine zahŕňajú:

  • hospodárske sankcie voči určitým sektorom ruského hospodárstva, ktoré sú v súčasnosti platné do 31. januára 2018,
  • reštriktívne opatrenia v súvislosti s protiprávnou anexiou Krymu a Sevastopola, obmedzené na územie Krymu a Sevastopola, ktoré sú v súčasnosti platné do 23. júna 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Nemecko chce, aby EÚ zvážila sankcie voči extrémistom z radov osadníkov

Nemecko chce, aby Európska únia zvážila zavedenie sankcií voči extrémistom z radov izraelských osadníkov, ktorí …

Consent choices