europsky parlament
Plenárne zasadnutie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament: Čo prinesie druhá polovica roka 2017?

V druhej polovici roka čakajú europoslancov dôležité politické debaty a hlasovania o legislatíve v oblasti klímy, migrácie, jednotného digitálneho trhu a iných.

Rozprava o stave Európskej únie

Novú politickú sezónu zaháji Junckerov prejav vo stave Európskej únie. Spoločne s poslancami v pléne bude diskutovať o najpálčivejších problémoch, s ktorými sa Európa v súčasnosti pasuje. Debata o stave Európskej únie sa koná každý rok v septembri. 

Migrácia a kontrola hraníc

Výbor pre občianske slobody práve pripravuje svoje stanovisko k reforme tzv. dublinského systému. Ide o súhrn pravidiel určujúcich ktorá krajina je zodpovedná za vybavovanie konkrétnej žiadosti o azyl – väčšinou ide o krajinu prvého vstupu do EÚ. Migračná kríza, ktorej sme svedkami, však odhalila nedostatky súčasného systému. Krajiny, ktoré čelia najväčšiemu náporu utečencov, ich nezvládajú vybavovať. Navrhované riešenia sa však stretávajú s odporom.

Poslanci budú hlasovať aj o tom, aby sa Európsky podporný úrad pre azyl stal agentúrou EÚ. Pred sebou majú aj nové pravidlá ohľadne kontrol občanov tretích krajín na vonkajších hraniciach EÚ.

Životné prostredie a klimatické zmeny

Poslanci v súčasnosti pracujú na tom, ako znížiť emisie skleníkových plynov spôsobované využívaním pôdy alebo zmenami využívania pôdy (keď sa napríklad vyrúbe les, aby sa uvoľnila plocha na ornú pôdu). S ministrami členských štátov sa bude rokovať o reforme systému na obchodovanie s emisiami. Táto reforma je jedným z krokov na dosiahnutie cieľov, ktorý si EÚ stanovila počas parížskej klimatickej konferencie.

Parlament bude okrem toho hlasovať aj o novom označovaní bio výrobkov, ktoré by malo posilniť dôveru spotrebiteľov v ekologické poľnohospodárstvo. Na nových pravidlách sa poslanci už predbežne dohodli s Radou, čaká ich už len hlasovanie v pléne.

Hospodárstvo

Na jeseň bude Parlament hlasovať o rozšírení Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý by mal do roku 2020 mobilizovať súkromné a verejné investície do európskej ekonomiky vo výške 500 miliárd eur. 

Sociálna oblasť

Poslanci budú pracovať na viacerých návrhoch Európskej komisie týkajúcich sa sociálnej oblasti. Jedným z nich je aj návrh, ktorý žiada, aby sme pre pracujúcich rodičov zabezpečili rovnováhu medzi prácou a rodinným životom.

Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

S Radou ministrov sa bude rokovať o revízii smernice o vysielaní pracovníkoch. Súčasný systém, v rámci ktorého môže firmy vyslať svojho zamestnanca do inej krajiny EÚ, čelí kritike, pretože nezaručuje spravodlivé podmienky pre samotných zamestnancov a narúša pracovný trh.

Jednotný digitálny trh

Jednou z priorít Európskeho parlamentu je podpora elektronického obchodovania a online služieb. V tejto oblasti je potrebné prijať nové pravidlá ohľadne autorských práv v digitálnom veku. Plénum bude okrem iného hlasovať aj o súkromí na internete, po novom bude ľahšie akceptovať alebo zamietnuť cookies, bude vám stačiť, ak to urobíte len raz v nastaveniach prehliadača.

Dane

Nový vyšetrovací výbor PANA, ktorý bol zriadený po vypuknutí škandálu Panama papers by mal koncom roka predstaviť svoje závery. Jeho členovia si posvietili na to, do akej miery Komisia a členské štáty vykonávajú legislatívu proti praniu špinavých peňazí a daňovým podvodom.

Poslanci by mali sfinalizovať novelu smernice o praní špinavých peňazí. Novela by mala zabezpečiť lepší prehľad to tom, kto sú skutoční vlastníci firiem. To by malo okrem iného pomôcť zastaviť financovanie terorizmu.

Ľudské práva

V posledný deň každého plenárneho zasadnutia v Štrasburgu sa Parlament zaoberá porušovaním ľudských práv na celom svete. Poslanci pravidelne hlasujú u uzneseniach, kde vyzývajú k tomu, aby krajiny rešpektovali základné práva ich občanov.

V decembri už tradične udeľujeme Sacharovovu cenu za slobodu myslenia a výnimkou nebude ani tento tok. Cenu si doteraz prevzalo viacero významných ľudskoprávnych aktivistov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices