zitnanska
PHOTO: Kancelária JŽ.

Jana Žitňanská: Začiatok školského roka opäť bez potrebných asistentov učiteľa

Pri príležitosti začiatku nového školského roku navštívila europoslankyňa Jana Žitňanská (Nova, EKR) Spojenú školu v Piešťanoch, kde sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím a žiaci s kombinovaným zdravotným postihnutím vo veku od 6 do 18 rokov.

Ako uviedla Jana Žitňanská, túto školu si vybrala zámerne, aby od prvého dňa školského roku boli aj deti so zdravotným postihnutím v centre záujmu verejnej politiky. Podľa europoslankyne nejde o zanedbateľnú skupinu detí. V uplynulom školskom roku na Slovensku evidovali takmer 72 tisíc detí so špecifickými potrebami.

zitnanska
PHOTO: Kancelária JŽ.

Napriek tomu, že počet detí so zdravotným postihnutím, respektíve detí so špecifickými potrebami rastie z roka na rok, ministerstvo školstva túto skutočnosť dlhodobo ignoruje. Aj tento rok tak nastupujú do škôl žiaci, ktorí napriek tomu, že pre svoje vzdelávanie potrebujú asistenta, ho nedostanú. Celá ťarcha tak padne na pedagógov či rodičov, no najviac na to doplatia deti,“ hovorí Jana Žitňanská, ktorá sa problematike osôb so zdravotným postihnutím dlhodobo venuje.

V uplynulom školskom roku požiadali školy o pridelenie finančných prostriedkov na celkovo 3 903 asistentov učiteľa. Z požadovaného počtu ministerstvo zaplatilo len 1 710 asistentov, čo je menej ako polovica. Podľa europoslankyne uspokojenosť sa v tomto roku pravdepodobne výrazne nezvýši, a to aj napriek tomu, že ministerstvo vyčlenilo na účel asistentov a špeciálnych pedagógov milióny z eurofondov.Mnohé školy sa do výzvy nezapojili, nakoľko podľa vlastných slov nemali peniaze nutné na spolufinancovanie týchto miest a taktiež ich odradila administratívna záťaž spojená s písaním projektov.“ Europoslankyňa v tejto súvislosti vyzvala ministerstvo školstva, aby v budúcnosti financovalo základné a nevyhnutné výdavky spojené so vzdelávaním detí primárne zo štátneho rozpočtu. V prípade, že bude chcieť využiť aj eurofondy, je potrebné, aby ministerstvo zabezpečilo, aby sa školy k týmto financiám dostali jednoduchšie a transparentnejšie.“

Viac..  Komisia zavádza plány na získanie európskeho diplomu

Spojená škola v Piešťanoch vznikla v roku 2006 spojením škôl Špeciálna základná škola a Praktická škola so Základnou školou pri zdravotníckom zariadení Zelený strom.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu podnikov pôsobiacich v prvovýrobe …

Consent choices