zdravotne postihnuti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ uľahčí ľuďom so zdravotným postihnutím prístup k dôležitým zariadeniam a službám

Európsky parlament schválil smernicu, ktorá ľuďom so zdravotným postihnutím uľahčí prístup k dôležitým zariadeniam a službám, akými sú telefóny, automaty na cestovné lístky či bankové služby. 

Istým stupňom zdravotného postihnutia trpí v súčasnosti v Európskej únii približne 80 miliónov ľudí. Očakáva sa, že v roku 2020 bude aj v dôsledku starnutia populácie trpieť viacnásobným alebo menej závažným zdravotným postihnutím až 120 miliónov ľudí.

Nová smernica, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 537 (za): 12 (proti): 89 (zdržalo sa hlasovania), by sa okrem osôb so zdravotným postihnutím mala vzťahovať aj na osoby s dočasnými alebo trvalými funkčnými obmedzeniami – vrátane starších osôb, tehotných žien a osôb cestujúcich s batožinou. Cieľom rozšírenej pôsobnosti je zabezpečiť skutočný prínos a nezávislý život pre širšiu časť spoločnosti.

Zjednodušenie každodenného života

Návrh takzvaného Európskeho aktu o prístupnosti (EEA) stanovuje požiadavky na zlepšenie dostupnosti viacerých zariadení a služieb, ktoré by mali byť prispôsobené potrebám ľudí so zdravotným postihnutím. Týka sa to napríklad:

  • automatov na cestovné lístky či palubné vstupenky,
  • bankomatov,
  • počítačov a operačných systémov,
  • telefónnych a televíznych zariadení a ich softvéru,
  • bankových služieb,
  • elektronických kníh,
  • elektronického obchodovania a
  • dopravy – vrátane verejnej mestskej dopravy, ako je metro, železnica, električka, trolejbus a autobus, a súvisiacich služieb.

Poslanci chcú rozšíriť daný zoznam napríklad o platobné terminály, čítačky elektronických kníh, služby poskytované audiovizuálnymi médiami prostredníctvom webových stránok či mobilných zariadení a služby cestovného ruchu.

Smernica stanovuje, ktoré zariadenia a služby musia byť prístupné, nevnucuje však členským štátom detailné technické riešenie. Prevádzkovatelia služieb by tak mali mať priestor na inovatívny prístup.

Požiadavky na väčšiu prístupnosť by sa podľa poslancov mali týkať aj takzvaného zastavaného prostredia, teda samotných budov či dopravnej infraštruktúry, v ktorých sú dané služby poskytované. Vzťahovať sa však budú iba na novovybudovanú alebo obnovenú infraštruktúru, pokiaľ je súčasťou obnovy podstatná renovácia existujúcej infraštruktúry, aby bolo osobám so zdravotným postihnutím umožnené využívať toto prostredie v čo najväčšej miere.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Výnimka pre mikropodniky

Mikropodniky, teda firmy zamestnávajúce menej ako desať osôb s ročným obratom alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 2 milióny eur, by mali byť z pôsobnosti smernice vzhľadom na ich veľkosť, zdroje a povahu vyňaté.

Parlamentom schválený text zároveň obsahuje ochrannú doložku, ktorá by mala zabrániť neprimeranej záťaži podnikov. Poslanci však zdôrazňujú, že nedostatočná priorita, nedostatok času alebo znalostí sa nemôžu považovať za legitímne dôvody pre využitie ustanovení o neprimeranej záťaži.

Vyhlásenie spravodajcu

„Z dnešného parlamentného hlasovania bude profitovať viac ako 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím. Od začiatku bolo mojim cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi inovatívnym sprístupnením produktov a služieb a snahou nezaťažiť podniky naprieč celou Európou novými bremenami. Dnešné hlasovanie potvrdzuje, že dosiahnutie tejto rovnováhy je možné,‟ uviedol spravodajca Morten Løkkegaard (ALDE, DK).

Ďalší postup

Výsledkom štvrtkového hlasovania je mandát, na základe ktorého by mali vyjednávači EP rokovať so zástupcami Rady (ministrov) EÚ o konečnom znení novej legislatívy. Ministri členských štátov sa však musia najskôr dohodnúť na vlastnej rokovacej pozícii.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices