zbran
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ chce prísnejšie kontroly vyvážaných zbraní

Europoslanci v uznesení vyzvali na posilnenie kontrol vyvážaných zbraní prostredníctvom kontrolného orgánu EÚ a sankcie voči členských štátom nedodržiavajúcim minimálne požiadavky.

Uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 386 (za): 107 (proti): 198 (zdržalo sa hlasovania), vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s pretekmi v zbrojení a s vojenskými prístupmi k riešeniu politických konfliktov.

Parlament v schválenom texte kritizuje členské štáty za porušovanie spoločnej pozície Rady (ministrov) EÚ, ale aj za prijímanie odlišných rozhodnutí týkajúcich sa vývozu v zásade podobných zbraní, ktoré majú putovať na podobné miesta určenia a pre podobných užívateľov. Vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že iba dvadsať členských štátov poskytlo požadované údaje o vývoze zbraní.

S cieľom odstrániť nedostatky poslanci navrhujú:

  • zriadiť európsky orgán na kontrolu zbraní pod záštitou vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
  • ustanoviť sankčný mechanizmus zameraný voči členským štátom, ktoré neplnia spoločnú pozíciu Rady týkajúcu sa kontroly vývozu zbraní,
  • rozšíriť kritériá, ktoré musia členské štáty pri rozhodnutí o vývoze zbraní vziať do úvahy, o riziko korupcie,
  • zvýšiť transparentnosť týkajúcu sa vyvážaných zbraní včasným poskytovaním podrobnejších informácií o vývozných povoleniach,
  • do konca roka 2018 pretransformovať výročnú správu EÚ o vývoze zbraní na online databázu s možnosťou vyhľadávania,
  • zaviesť účinné mechanizmy kontroly po dovoze zbraní s cieľom zaručiť, že nedôjde k opätovnému vývozu zbraní neoprávneným koncovým užívateľom,
  • zahrnúť ozbrojené bezpilotné systémy (drony) do zoznamu vojenského materiálu, ktorý v prípade záujmu o vývoz podlieha kontrolnému režimu.

Poslanci tiež zdôraznili, že vývoz do Saudskej Arábie porušuje spoločnú pozíciu Rady. Parlament preto zopakoval svoju výzvu šéfke diplomacie EÚ Federice Mogherini z roku 2016 na uvalenie zbrojného embarga na Rijád. 

Viac..  Vladimír Bilčík: Nielen Rusi sa snažia ukryť svoje majetky, musíme mať pravidlá na ich habanie

Vyhlásenie spravodajcu

„Musíme posilniť kontrolu vyvážaných zbraní. EÚ by si nemala zakrývať oči, keď sa európske zbrane využívajú na ciele, ktoré nie sú v súlade s našimi pravidlami. Chceme isté zmeny: lepšiu kontrolu, sankcie voči krajinám porušujúcim pravidlá a Federicu Mogherini žiadame, aby prevzala iniciatívu a využila kartu zbrojného embarga tam, kde je to potrebné,‟ uviedla spravodajkyňa uznesenia Bodil Valero (Zelení/EFA, SE).

Súvislosti 

Európska únia dvadsiatich ôsmich štátov je s podielom 26% celosvetového exportu druhým najväčším dodávateľom zbraní na svete po USA (33%) a pred Ruskom (23%). V roku 2015 bol pre EÚ z pohľadu vývozu zbraní najvýznamnejším regiónom Blízky východ.

Spoločná pozícia Rady týkajúca sa vývozu zbraní je jediným právne záväzným rámcom Únie o vývoze konvenčných zbraní. Pozícia stanovuje osem kritérií, ktoré musia členské štáty posúdiť pred prijatím rozhodnutia o vývoznej licencii, ako napríklad dodržiavanie medzinárodných záväzkov – vrátane sankcií, či dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva krajinou konečného určenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

zbrane

EU predstavila návrh navýšenia výroby a obstarávania zbraní

Európska únia predstavila návrh masívneho navýšenia produkcie a obstarávania zbraní v rámci bloku. Usiluje sa …

Consent choices