lod
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ posilňuje bezpečnosť osobných lodí a cestujúcich na moriach

Prijatím troch smerníc sa revidujú bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode, digitalizuje registrácia cestujúcich na lodiach a vytvára jasný rámec pre inšpekcie prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel. Neformálna dohoda s Európskym parlamentom o týchto návrhoch sa dosiahla tento rok v júni.

„Vďaka týmto novým pravidlám sa zlepší bezpečnosť cestujúcich na našich moriach. Zjednodušia a urýchlia sa nimi však aj postupy pre spoločnosti lodnej dopravy, napríklad prostredníctvom digitalizácie, a to je dobrá správa pre podniky a naše hospodárstvo ako celok,“ uviedla Kadri Simsonová, estónska ministerka hospodárstva a infraštruktúry. „Chcela by som sa poďakovať maltskému predsedníctvu a Európskemu parlamentu za ich prácu na týchto spisoch.“

„Všeobecná“ smernica o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode obsahuje najrozsiahlejší súbor pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti osobných lodí v EÚ, ktoré sa uplatňujú na plavidlá plaviace sa na vnútroštátnych trasách. V uvedenej smernici sa stanovujú podrobné technické požiadavky na lode v súvislosti s oblasťami ako je konštrukcia plavidiel, stabilita a protipožiarna ochrana.

V smernici o registrácii osôb na palubách osobných lodí sa stanovuje požiadavka pre námorné spoločnosti digitalizovať registráciu cestujúcich na lodiach, aby mali pátracie a záchranné služby v prípade nehody okamžite prístup k informáciám o presnom počte cestujúcich a k ďalším informáciám.

Cieľom tretej smernice o revidovanom systéme inšpekcií pre prievozné lode ro-ro a osobné vysokorýchlostné plavidlá je odstrániť prekrývanie povinností a právne medzery vyplývajúce z uplatňovania rôznych inšpekčných režimov pre tieto plavidlá v členských štátoch.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Všetky tri smernice sú súčasťou komplexného preskúmania bezpečnosti osobných lodí, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť námornej dopravy a zároveň zjednodušiť súčasné pravidlá a znížiť administratívne náklady.

Záverečným hlasovaním Rady sa ukončil postup v prvom čítaní v súvislosti so všetkými tromi spismi. Európsky parlament hlasoval 4. októbra 2017. Obe inštitúcie podpíšu uvedené právne akty v novembri, pričom k ich zverejneniu v Úradnom vestníku EÚ dôjde niekoľko týždňov neskôr. Účinnosť nadobudnú 20 dní po uverejnení a členské štáty budú mať po tomto dátume dva roky na to, aby nové ustanovenia zapracovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices