nasilie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Viac ako polovica žien v EÚ sa počas svojho života stretla so sexuálnym obťažovaním

Po kauze okolo Harveyho Weinsteina a správach, že niečo podobné sa deje aj v Európskom parlamente, sa téma sexuálneho obťažovania dostala až na program plenárneho zasadnutia. 

Škandál okolo filmového producenta Harveyho Weinsteina a vlna príspevkov na sociálnych sieťach pod hashatagom #MeToo znovu poukázali na hlboko zakorenený a chronicky ignorovaný problém našej spoločnosti, ktorým je sexuálne obťažovanie žien. Mnohé sa zo strachu z následkov a kvôli svojmu zraniteľnému postaveniu boja svojich páchateľov udať. Európsky parlament si je vedomý vážnosti tohto problému a preto o ňom dnes rokoval s komisárkou Ceciliou Malström. Poslancov zaujímalo, aké opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu už v EÚ existujú a aké je ešte potrebné prijať.

Nepríjemným dotykom či poznámkam už čelila viac ako polovica európskych žien

Sexuálne obťažovanie je celosvetový problém, EÚ nevynímajúc. Až 55% žien v EÚ sa počas svojho života stretlo s niektorou z jeho foriem a až tretina zažila od veku 15 rokov fyzické alebo sexuálne násilie. A každá piata žena pozná ten pocit, keď ju niekto sleduje. Svedčia o tom výsledky prieskumu, ktorý v roku 2014 uskutočnila Európska agentúra pre základné práva.

Plenárna debata 

Európsky parlament považuje takého správanie za neprijateľné, nech sa deje kdekoľvek a to vrátane radov jeho vlastných poslancov. O tomto probléme sa rokovalo aj v pléne, poslanci chcú, aby sa o tomto probléme otvorene hovorilo a aby sa na riešení problému podieľali aj muži.

O mnohých prípadoch obťažovania sa úrady nedozvedia, jeho obete sa o tom častokrát boja hovoriť, alebo zvaľujú vinu na seba. „Jediným vinníkom je ten, kto obťažuje a napáda,“ pripomenula dnes Iratxe García Perez (S&D, ES). Obetiam musíme podľa nej pomáhať a „stáť na ich strane, aby sa necítili zahanbené, vinné a aby sa nebáli, že prídu o prácu.“

Tohto sa dotkla aj Angelika Mlinar (ALDE, AT), pre ktorú je “sexuálne obťažovanie zneužitím moci.”

„Došla nám všetkým trpezlivosť a mlčanie sa skončilo,“ vyhlásila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EPP, PL). „Obete začínajú hovoriť a ich hlasy niekto počúva.“

Hovorilo sa aj o nedávnych obvineniach, že niečo podobné sa deje aj v Európskom parlamente.

„Tu priamo v srdci európskej demokracie sú ženy obťažované,“ rozhorčovala sa Jadwiga Wiśniewska (ECR, PL). Dúfa, že „dnešná debata dodá ženám silu, aby o tom hovorili.“

Viac..  Dohoda o zákaze všetkých zostávajúcich zámerných použití toxickej ortuti v EÚ

„Je smutné, že ani Európsky parlament nie je imúnny voči tomuto úbohému správaniu,“ vyhlásila Daniela Aiuto (Italy, EFDD). „Všade, na všetkých pracoviskách a to aj vrátane Európskeho parlamentu musí voči nemu platiť nulová tolerancia.“  

Malin Björk (GUE/NGL, SV) by bola najradšej, keby muži prebrali svoju zodpovednosť. „Ak sú súčasťou problému, sú aj súčasťou riešenia,“ povedala.

Terry Reintke (Zelení/ESA, DE) spomenula, že obťažovali aj ju. Aj ona tu apelovala na mužov. „Áno, je to o ženách, ale nie je to len problém žien. Musia tu hovoriť aj muži, musíme bojovať spoločne,“ vyhlásila.

Komisárka Cecilia Malmström označila reakcie žien ako “vzburu žien z celého sveta, ktoré kričia dosť.“ Zároveň oznámila, že Komisia chystá ďalší prieskum o rodovo motivovanom násilí, ktorý by mal zastrešovať Eurostat.

Mylène Troszczynski (ENF, FR) varovala, aby sa to teraz celé neotočilo opačným smerom. Podľa jej slov „nemôžeme predpokladať, že každý muž alebo chlapec je potenciálnym páchateľom. 

Doterajšie debaty a uznesenia 

O sexuálnom obťažovaní Parlament rokoval už aj v minulosti. Naposledy to bolo vo februári minulého roku. Prijaté boli aj viaceré uznesenia, kde sa spomína tento problém. V jednom z nich sa napríklad píše, že rastúca neistota na pracovnom trhu len vytvára živnú pôdu pre sexuálne obťažovanie. Poslanci tu od členských štátov žiadajú, aby v záujme predchádzania tohto problému doplnili svoju legislatívu. O sexuálnom obťažovaní sa hovorí aj v uzneseniach o rodovej rovnosti alebo ekonomickom postavení žien. V neposlednom rade treba spomenúť aj Istanbulský dohovor proti násiliu na ženách, ku ktorému by podľa Parlamentu mala pristúpiť samotná EÚ aj jej členské štáty.   V článku 40 sa tu uvádza, že jeho signatári prijali opatrenia a sankcie voči všetkým formám nechceného správania sexuálnej povahy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices