cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov bude skúmať práva cestujúcich

Európsky dvor audítorov vykoná audit na tému práv cestujúcich v EÚ. Audítori budú skúmať, či nariadenia EÚ svojim rozsahom umožnili účinnú ochranu práv cestujúcich, či sa práva cestujúcich presadzovali účinným spôsobom a ako Európska komisia monitorovala vykonávanie a reagovala na problémy.

Európska únia je jediným miestom na svete disponujúcim súborom pravidiel, ktoré sú navrhnuté
tak, aby bola zabezpečená minimálna úroveň ochrany cestujúcich využívajúcich hlavné spôsoby
dopravy (letecká, železničná, vodná, autobusová a autokarová doprava). Práva cestujúcich sú
jednou z hlavných politík, ktoré EÚ realizuje priamo pre svojich občanov. Európska komisia
prezentuje právne predpisy v oblasti práv cestujúcich ako jeden zo svojich najväčších úspechov
z hľadiska posilnenia postavenia spotrebiteľov.

„Právo EÚ poskytuje určité práva cestujúcim,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora
audítorov zodpovedný za túto správu. „Po prijatí súčasných právnych predpisov sa však prejavili viaceré problémy: nesúlad, nejasné časti a medzery v právnych predpisoch, nedostatočné povedomie cestujúcich o svojich právach a rozdiely vo výklade a presadzovaní práva.“

Na otázku práv cestujúcich v rámci danej politiky bola vynaložená len obmedzená suma výdavkov
EÚ. Zabezpečenie riadneho plnenia týchto práv si však môže vyžadovať značné výdavky zo strany
prepravcov i cestujúcich.

Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje koncom roka 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices