timmermans
Stretnutie s náboženskými lídrami z celej Európy. PHOTO: © European Union.

EÚ a náboženskí lídri diskutovali o budúcnosti Európy

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans za prítomnosti podpredsedníčky Európskeho parlamentu Mairead McGuinnessovej hostil stretnutie na vysokej úrovni s náboženskými lídrami z celej Európy.

Témou 13. výročného stretnutia na vysokej úrovni bola prebiehajúca diskusia o budúcnosti Európy, ktorú začal bielou knihou 1. marca predseda Komisie Juncker.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Budúcnosť Európy je v rukách jej občanov. Jej formovanie je našou kolektívnou zodpovednosťou a naše spoločné hodnoty sú našim vnútorným kompasom. Pravidelný dialóg s náboženskými a nekonfesionálnymi organizáciami nám umožňuje pozerať sa na otázky našej spoločnej budúcnosti z rôznej perspektívy. Práve dialóg, ktorý zahŕňa všetkých, nás môže nasmerovať na najlepšiu cestu k spoločnej budúcnosti.“

Stretnutie na vysokej úrovni, ktoré sa uskutočnilo v rámci pravidelného dialógu s cirkvami, náboženskými spoločenstvami, filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami na základe článku 17 Lisabonskej zmluvy, poskytlo príležitosť na podrobnú diskusiu o hodnotách a správe vecí verejných. Súčasná diskusia o budúcnosti Európy je zameraná na otázku, ako Európu urobiť jednotnejšou, silnejšou a demokratickejšou. Účastníci sa venovali aj ľudskému rozmeru Európy, predovšetkým sociálnej a environmentálnej oblasti, ale aj otázke, ako môže Európa stavať na zásadách solidarity, sociálnej spravodlivosti a udržateľnosti. Prítomní lídri boli pozvaní, aby sa spolu s Komisiou aktívne zapojili do diskusií o budúcnosti Európy. Dohodli sa, že rozhovory o témach by mali pokračovať.

Viac..  Komisia navrhuje začať prístupové rokovania EÚ s Bosnou a Hercegovinou

Súvislosti

Stretnutia na vysokej úrovni a rokovania medzi Európskou komisiou a cirkvami a náboženskými združeniami a spoločenstvami, ako aj filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami sa konajú pravidelne.

Stretnutie s náboženskými lídrami bolo 13. stretnutím na vysokej úrovni, ktoré organizovala Komisia. Od roku 2009 je dialóg s cirkvami, náboženskými spoločenstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami zakotvený v Lisabonskej zmluve (čl. 17 ZFEÚ). Dialóg prebieha pod vedením prvého podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa. Na rovnakú tému, „Budúcnosť Európy“, sa 19. júna 2017 uskutočnilo výročné zasadnutie Komisie s nekonfesionálnymi organizáciami.

Európska komisia prijala v marci Bielu knihu, ktorej cieľom bolo podnietiť diskusiu o budúcnosti Európy. Komisia sa na podporu diskusie o perspektívach Európy v roku 2025 zaviazala zorganizovať rozhovory v európskych mestách a regiónoch s rôznymi skupinami. Predseda Juncker uviedol podrobnosti o svojej vízii budúcnosti Európy v správe o stave Únie, kde zdôraznil, že Európa je predovšetkým Úniou hodnôt. Predstavil aj plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices