europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

EÚ chce zriadiť trustový fond pre Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko

Novembrový samit Východného partnerstva EÚ by mal viesť k zriadeniu trustového fondu pre Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko a oceniť reformy partnerských krajín ponukou na vstup do colnej únie. 

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré schválil pomerom hlasov 519 (za): 114 (proti): 47 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament.

Parlament privítal dosiahnutie významného pokroku v zavádzaní reforiem od ostatného samitu Východného partnerstva v Rige v roku 2015. Gruzínsko, Ukrajina a Moldavsko dnes profitujú z voľného obchodu a bezvízového styku s EÚ, pripomína prijatý text.

Poslanci sa však zároveň vyslovili za stanovenie jasných kritérií, ktorých naplnenie by malo predchádzať akémukoľvek budúcemu dialógu o bezvízovom režime. Zdôraznili tiež, že s krajinami, ktoré nedodržujú hodnoty EÚ a prenasledujú aktivistov v oblasti ľudských práv či novinárov, nebude ratifikovaná žiadna komplexná dohoda o voľnom obchode.

Parlament v súvislosti s nadchádzajúcim samitom, ktorý sa uskutoční 24. novembra v Bruseli, odporúča:

  • zriadenie trustového fondu pre Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko, ktorý by sa mal sústrediť na súkromné a verejné investície do sociálnej a hospodárskej infraštruktúry,
  • vytvorenie modelu Východné partnerstvo+ pre pridružené krajiny dosahujúce výrazný pokrok v reformnom procese, ktorý by mohol viesť aj k ich pristúpeniu k colnej, energetickej či digitálnej únii alebo dokonca k začleneniu do schengenskému priestoru a k zrušeniu roamingových príplatkov,
  • podporovať hospodárske reformy zamerané na postupné zrušenie monopolov, obmedzenie vplyvu oligarchov a boj proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom,
  • udržiavanie kolektívneho tlaku na Rusko, ktoré by malo Moskvu primäť k riešeniu konfliktov na východnej Ukrajine, a na Ruskom okupovaných územiach Abcházska, Južného Osetska a Podnesterska,
  • podporiť nasadenie ozbrojenej policajnej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na východnej Ukrajine.
Viac..  Peňažné prevody v eurách prídu po novom do desiatich sekúnd

Vyhlásenia spravodajcov

„Navrhujeme veľmi konkrétne kroky, ktoré by mali garantovať úspech našej politiky východného partnerstva – formát Východné partnerstvo plus, ktorého súčasťou by mal byť trustový fond, nový európsky investičný plán a mechanizmus finančnej podpory pre implementáciu asociačných dohôd. Nie je venovaný oligarchom, ale bežným ľuďom, ktorým by mal pomôcť s energetickými úsporami, pracovnými miestami a celkovou rekonštrukciou štátu,‟ uviedla spravodajkyňa Laima Andrikienė (EPP, LT).

„Pristúpenie k colnej únii, energetickej únii, digitálnej únii, schengenskému priestoru a postupné odbúravanie roamingových príplatkov ponúka široké možnosti, ako by sa Východné partnerstvo mohlo a malo ďalej rozvíjať. Základnou podmienkou je však zavádzanie reforiem, na ktorých sme sa dohodli. Samit sa nesmie zaoberať len tým, čo sa podarilo dosiahnuť, ale čo sa ešte musí urobiť a kde je potrebné urobiť si domáce úlohy,‟ uviedol spravodajca Knut Fleckenstein (S&D, DE).

Súvislosti

Východné partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom prehĺbiť politickú a hospodársku spoluprácu a prepojenie EÚ so šiestimi krajinami: Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou.

Piaty samit Východného partnerstva sa uskutoční v Bruseli dňa 24. novembra 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices