zamestnavatelia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zamestnávatelia v celej Európe otvárajú svoje dvere. Začal sa Európsky týždeň odborných zručností

Európska komisia organizuje od 20. do 24. novembra 2017 druhý Európsky týždeň odborných zručností, pričom nadväzuje na úspech minuloročnej iniciatívy.

Cieľom je inšpirovať ľudí, aby objavovali, využívali a zlepšovali svoj talent a schopnosti prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Jedným z desiatich kľúčových opatrení, ktoré Komisia navrhla v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu, ktorý sa realizuje od júna 2016, je povzbudzovať ľudí, aby v rámci svojho profesijného vývoja zvažovali OVP ako prvú možnosť.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „V inteligentnom svete práce je odborné vzdelávanie a príprava inteligentnou voľbou. Vnímať OVP ako chudobného príbuzného vysokoškolského vzdelania je mylné. Obidva typy vzdelávania sú rovnocenné! V rámci druhého Európskeho týždňa odborných zručností sa do centra pozornosti dostane množstvo príležitostí a skúseností z celej Európy s cieľom ukázať, že OVP a učňovská príprava sú výbornou prvou voľbou.“

Komisia počas Európskeho týždňa odborných zručností predstaví iniciatívy s vysokou kvalitou, ktorých cieľom je poskytnúť ľuďom zručnosti, ktoré potrebujú na rýchlo sa meniacom trhu práce V celej Európe, čiže vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, ako aj v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, na Islande i v kandidátskych krajinách EÚ sa koná viac než tisíc podujatí. Tieto podujatia dokazujú nielen kľúčovú úlohu OVP pri podpore zručností, pracovných miest, inovácie a konkurencieschopnosti, ale aj v rámci sebarealizácie. V Európskom pilieri sociálnych práv, ktorý Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlásili len pred niekoľkými dňami na sociálnom samite v Göteborgu, sa uznáva význam nadobudnutia správnych zručností, a preto sa v rámci tohto piliera uvádza vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie ako prvá spomedzi dvadsiatich zásad.

Medzi podujatia patria konferencia „Podporme spoločne odborné zručnosti“, európsky samit podnikov a vzdelávacích inštitúcií, ako aj 4. zasadnutie siete európskych učňov, ktorá združuje učňov a mladých zástupcov z celej Európy a prispieva k politickým diskusiám na európskej úrovni. Na záverečnom podujatí 24. novembra sa uskutoční aj slávnostné udeľovanie cien OVP 2017 za špičkovú úroveň a kvalitu v rôznych kategóriách.

Súvislosti

Zvoliť si odborné vzdelávanie a prípravu môže znamenať cestu k atraktívnej kariére s mnohými výzvami, ako aj otvorené dvere k príležitostiam na zvyšovanie úrovne zručností či rekvalifikáciu na vysokej úrovni.

Komisia preto vyzvala na účasť na druhom Európskom týždni odborných zručností všetky zainteresované strany: vzdelávajúce sa osoby všetkých vekových skupín, rodičov, podniky, obchodné organizácie, sociálnych partnerov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie poskytujúce vzdelávanie dospelých, výskumných pracovníkov, kariérnych poradcov, verejné orgány a spoločnosť ako celok. Komisia tieto zainteresované strany v celej Európe takisto vyzvala, aby počas tohto obdobia organizovali podujatia a aktivity, ako napríklad dni otvorených dverí, na propagáciu úspešných programov odborného vzdelávania a prípravy alebo ďalšie osvetové činnosti. Niekoľko príkladov podujatí, ktoré sa tento rok konajú:

  • Belgická organizácia Master Talent Foundation ponúka ľuďom s kulinárskym talentom stáže v Belgicku či inde v zahraničí, do ktorých sa zapájajú šéfkuchári, výrobcovia čokolády, pekári, cukrári a mäsiari patriaci k špičke v oblasti gastronómie v Belgicku i vo svete. Zakladateľmi tohto projektu sú Jan Buytaert, šéfkuchár televíznej stanice Njam TV a predseda poroty zoskupenia Flanders Kitchen Rebels, a Krispijn Yperman, člen organizácie Flanders Food Faculty a odborník v oblasti učenia sa prácou. Projekt predstavia 20. novembra 2017, pričom pozvú aj partnerov a stážistov, aby porozprávali o svojich skúsenostiach.
  • Veľtrh Orientamenti organizovaný v talianskom Janove je veľkým podujatím venovaným poradenstvu pri výbere povolania, vzdelávaniu a odbornej príprave (vrátane diskusií o budúcich trendoch). Veľtrh sa konal od 14. do 16. novembra s účasťou 60 000 ľudí, pričom medzi nimi boli aj tvorcovia politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, experti, poskytovatelia OVP, podniky a odborové zväzy, učitelia a študentské združenia, ako i zástupcovia občianskej spoločnosti.
  • Budapeštianske centrum odbornej technickej prípravy bude v dňoch 23. a 24. novembra 2017 dejiskom finále 5. celoštátnej súťaže v odbornej príprave. Súťaž je zameraná na nevyhnutnú vedomostnú základňu v oblasti informačných technológií. Študentom informačných technológií zo stredných škôl, ako aj žiakom posledného ročníka ZŠ umožňuje súťažnou formou objavovať ich potenciál a v diskusiách si vymieňať skúsenosti s učiteľmi. Vlani na súťaži privítali 400 účastníkov.
  • Stavebná škola v Talline je centrom odbornej prípravy v oblasti stavebníctva, tesárstva, stolárstva a elektriny a tento rok oslavuje 70. výročie. Okrem dní otvorených dverí, v rámci ktorých sa konajú rôzne workshopy, zhotovia študenti v novembri a decembri tohto roku 100 stoličiek ako dar pre organizáciu venovanú potrebám a záujmom detí SOS Children’s Village.
  • Veľtrh so stážami v Ludwigshafene (Nemecko): Približne 30 študentov duálnej odbornej prípravy (učni) predstavilo 11. novembra svoje skúsenosti zo stáží v zahraničí mladším študentom, ktorí sa na nich budú môcť zúčastniť budúci rok, ako aj učiteľom a školiteľom z miestnych/regionálnych podnikov. Študenti si pripravili výstavné stánky s plagátmi a prezentáciami. Návštevníkov veľtrhu aj osobne v angličtine informovali o svojich skúsenostiach. Cieľom všetkých týchto akcií je podporiť u študentov odborné vzdelávanie a prípravu a mobilitu v oblasti vzdelávania.
  • Zamestnávatelia v celej Európe otvárajú svoje dvere s cieľom ukázať možnosti a prínos odbornej prípravy na pracovisku. Napríklad spoločnosť Nestlé organizuje podujatia v 16 členských štátoch EÚ. Na Slovensku organizuje továreň Nestlé v Prievidzi deň otvorených dverí pre študentov vo veku 14 a 15 rokov, ktorí sa už čoskoro budú rozhodovať o svojom ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave. Uskutočnia sa podujatia týkajúce sa poradenstva mladým ľuďom pri voľbe povolania s cieľom predstaviť im programy OVP a diskutovať s nimi o tom, čo moderní zamestnávatelia očakávajú od absolventov. Do tejto časti sa zapoja praktikanti spoločnosti Nestlé, ktorí návštevníkov a obzvlášť mladých ľudí oboznámia s reálnymi skúsenosťami.
Viac..  V EÚ chcú zjednotiť definíciu znásilnenia. V krajinách sú rôzne tresty za ten istý čin

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices