Rumunsko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rumunsku sa nepodarilo prijať účinné opatrenia na nápravu rozpočtovej odchýlky

Rada prijala 5. decembra 2017 rozhodnutie, v ktorom sa uvádza, že Rumunsku sa nepodarilo prijať účinné opatrenia na nápravu značnej rozpočtovej odchýlky.

Vydala nové odporúčanie, ktorým sa reviduje odporúčanie už určené Rumunsku v rámci „postupu EÚ pri značnej odchýlke“.

Rumunsko je zodpovedné za značnú odchýlku od dohodnutého postupu úprav smerom k strednodobému rozpočtovému cieľu.

Strednodobý cieľ aj postup pri značnej odchýlke sú súčasťou preventívnej časti Paktu stability a rastu – súboru fiškálnych pravidiel EÚ. Preventívna časť sa zameriava na štrukturálne saldo, t. j. rozpočtové saldá upravené pre cyklické, jednorazové a rozpočtové faktory. Tým sa odčleňuje vplyv diskrečných vládnych politických opatrení a výdavkov na krytie úrokových platieb.

So zreteľom na hospodársku prognózu Komisie z jesene 2017 sa očakáva, že štrukturálne saldo Rumunska sa v roku 2017 zhorší o 1,1 % HDP.

Je to v rozpore so štrukturálnym zlepšením vo výške 0,5 % HDP, ktoré odporúčala Rada v júli 2017. Hrozí, že tým v roku 2017 vznikne odhadovaný deficit vo výške 3,3 % HDP – teda nad referenčnou hodnotou EÚ pre deficity verejných financií – čo si vyžaduje uplatnenie postupu pri nadmernom deficite v rámci nápravnej časti paktu.

Viac..  Nemecko požaduje od EK, aby vládam umožnila dotovať elektrinu pre priemysel

Okrem toho rast čistých primárnych verejných výdavkov Rumunska dosiahol v roku 2017 výšku 4,9 % HDP, čo je výrazne nad referenčnou hodnotou pre výdavky vo výške 3,3 %, ktorú stanovila Rada.

Rada vyzýva, aby sa prijali opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby nominálny rast čistých primárnych verejných výdavkov nepresiahol v roku 2018 úroveň 3,3 %, čo predstavuje ročnú štrukturálnu úpravu vo výške najmenej 0,8 % HDP. Odporúča, aby sa všetky neočakávané zisky použili na zníženie deficitu a aby sa prostredníctvom opatrení rozpočtovej konsolidácie zabezpečilo trvalé zlepšenie štrukturálneho salda verejných financií.

Rada stanovila Rumunsku lehotu do 15. apríla 2018 na predloženie správy o opatreniach prijatých v reakcii na toto revidované odporúčanie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Deväť európskych krajín pomôže Rumunsku po výbuchoch na čerpacej stanici

Deväť európskych krajín sa rozhodlo vyjsť v ústrety požiadavkám Rumunska o prijatie desiatok zranených po …

Consent choices