dane
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament predložil návrhy opatrení proti pochybným daňovým praktikám

Boj proti daňovým únikom si vyžaduje zriadenie verejných registrov konečných užívateľov výhod, efektívnu ochrana oznamovateľov a prísnejšiu reguláciu daňových sprostredkovateľov.

Vyplýva to z uznesenia, ktoré pomerom hlasov 492 (za): 50 (proti): 136 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament.

Uznesenie obsahuje vyše dvesto odporúčaní Vyšetrovacieho výboru EP pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (PANA). Medzi hlavné návrhy patrí:

  • zriadenie pravidelne aktualizovaných, verejne prístupných a vzájomne prepojených registrov konečných užívateľov výhod na úrovni EÚ, prostredníctvom ktorých by boli zverejnené informácie o skutočných vlastníkoch spoločností, nadácií, trustov a ďalších právnických osôb,
  • prijatie nových pravidiel regulácie daňových sprostredkovateľov, vrátane právnikov a účtovníkov, ktorí pomáhajú pri agresívnom daňovom plánovaní, a zavedenie stimulov, ktoré by odmenili odmietnutie participácie na aktivitách vedúcich k daňovým únikom či k vyhýbaniu sa platbe daní,
  • spoločné medzinárodné vymedzenie toho, čo je offshorové finančné centrum, daňový raj, nespolupracujúca daňová jurisdikcia a vysokoriziková krajina z hľadiska prania špinavých peňazí,
  • ustanovenie nástrojov na podporu oznamovateľov, ktoré im pomôžu zaistiť účinnú ochranu a primeranú finančnú pomoc,
  • zavedenie odrádzajúcich sankcií na úrovni EÚ aj členských štátov voči bankám a sprostredkovateľom, ktorí sa vedome, zámerne a systematicky zapájajú do nezákonných daňových systémov alebo do prania špinavých peňazí.

Poslanci tiež rozhodli o zriadení stáleho vyšetrovacieho výboru EP, ktorý sa bude zaoberať daňovými otázkami. Nový výbor by mal začať fungovať v nasledujúcom funkčnom období EP, teda po voľbách v roku 2019.

Parlament vyjadril poľutovanie nad tým, že v Panamských dokumentoch sa spomínajú viaceré členské štáty EÚ. Poslanci tiež kritizovali nedostatok politickej vôle na strane niektorých krajín Únie pokročiť v daňových reformách a v ich presadzovaní.

Schvaľovanie legislatívy EÚ v oblasti daňovej politiky si v súčasnosti vyžaduje jednomyseľnú podporu ministrov členských štátov. Parlament presadzuje, aby v budúcnosti stačila Rade na schválenie takýchto právnych aktov kvalifikovaná väčšina.

Poslanci tiež žiadajú radikálne redefinovanie štruktúry riadenia a posilnenie transparentnosti Skupiny pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov, ktorú zriadili koncom deväťdesiatych rokov ministri v Rade pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN).

Viac..  Diplomati EÚ prijali nové sankcie proti Rusku, rokujú aj o situácii v Pásme Gazy

Vyhlásenia spravodajcov

„Potrebujeme zmenu paradigmy v európskej daňovej politike, aby sme mohli bojovať proti daňovým rajom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom. Potom, ako som strávil 18 mesiacov študovaním tajných dokumentov Rady, je to z môjho pohľadu úplne jasné,‟ uviedol spravodajca uznesenia Jeppe Kofod (S&D, DK)

„Cieľom vyšetrovania výboru PANA, ktoré sa opieralo o odhalenia novinárov, bolo urýchlene preskúmať existujúcu legislatívu EÚ a jej uplatňovanie a predložiť dôveryhodné odporúčania v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom. Dnes sme tieto ciele dosiahli. V nasledujúcich mesiacoch bude kľúčové udržať tlak na zavedenie týchto odporúčaní a zároveň vystupňovať tlak na tie vlády, ktoré ešte stále nebojujú za správnu vec,‟ uviedol spravodajca Petr Ježek (ALDE, CZ).

Reakcie slovenských poslancov

„Vo vyšetrovacom výbore sme dôkladne preskúmali existujúcu európsku legislatívu v oblasti daní. Najdôležitejším opatrením, ktoré by sa malo zaviesť, je pravidlo zdaňovania na mieste, kde vzniká zisk. V ďalšom boji proti daňovým únikom musíme postupovať spoločnými silami,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup 

Hlasovanie EP uzatvára osemnásťmesačné úsilie výboru PANA, ktorý bol zriadený v júni 2015 v reakcii na zverejnenie informácii z takzvaných Panamských dokumentov. Cieľom výboru bolo vyšetriť pochybné daňové praktiky a navrhnúť, ako im v budúcnosti zabrániť.

Konečná správa výboru PANA a schválené odporúčania budú zaslané Európskej komisii a Rade (ministrov) EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices