kalinak
Robert Kaliňák. PHOTO: © European Union- EP.

Minister Kaliňák navrhuje sprísniť zákon o pobyte cudzincov

BRATISLAVA / Vláda v stredu rokovala po prvýkrát od začiatku nového roka a hneď v nových podmienkach. Úrad vlády totiž prešiel menšou rekonštrukciou, ktorá sa dotýka predovšetkým novinárov. Na programe mali členovia vlády niečo cez 20 bodov, medzi ktorými bolo niekoľko zákonov a nariadení.

Minister práce Ján Richter predložil zákon, ktorý by mal podľa neho pomôcť zamestnanosti v znevýhodnených regiónoch – je to zákon o sociálnej ekonomike. Minister vnútra Robert Kaliňák zas predložil zákon o pobyte cudzincov, v ktorom by sa mali niektoré veci sprísňovať.

Novela zákona o pobyte cudzincov uľahčí niektoré podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prišli na Slovensko na viac ako 90 dní za účelom výskumu, štúdia, odbornej prípravy alebo dobrovoľníckej služby v Európskej dobrovoľníckej službe.

Predpis, ktorý schválila na svojom stredajšom zasadnutí vláda sa v prípade výskumných pracovníkov zameria aj na ich rodinných príslušníkov. Návrh zákona podľa predkladateľa, ktorým je rezort vnútra, reaguje na niektoré nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktoré odstraňuje a zosúlaďuje zákon s potrebami praxe.

Jednou zo zmien v rámci novelizácie je, že od cudzincov z tretích krajín sa nebude vyžadovať prechodný pobyt na našom území do jedného roka od začiatku pobytu, ak im pobyt za spomenutým účelom udelil iný členský štát ako prvý. V prípade študentov, ktorí ukončili štúdium a výskumných pracovníkov po skončení výskumu sa zavádza možnosť zotrvať u nás deväť mesiacov s cieľom zamestnať sa alebo začať podnikať. „Slovensko tak môže získať kvalifikovanú pracovnú silu,“ uvádza predkladateľ.

Viac..  EÚ20˸ Lídri sa zišli na summite v októbri 2002, odporučili prijať SR v roku 2004

Účelom novelizácie zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair do nášho právneho poriadku.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices