Mariya Gabriel
Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel. PHOTO: © European Union.

EÚ chce investovať 1 miliardu EUR do budovania infraštruktúry špičkových európskych superpočítačov

Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov a prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť.

Krok má rozhodujúci význam pre konkurencieschopnosť EÚ a jej nezávislosť v dátovom hospodárstve. V súčasnosti európski vedci a priemysel čoraz častejšie spracúvajú údaje mimo EÚ, lebo výpočtový čas dostupný v EÚ nezodpovedá ich potrebám. Tento nedostatok nezávislosti ohrozuje súkromie, ochranu údajov, obchodné tajomstvá a vlastníctvo údajov – najmä na účely citlivých aplikácií.

Nový právny rámec a štruktúra financovania – spoločný podnik EuroHPC – bude slúžiť na nadobúdanie, budovanie a rozširovanie infraštruktúry špičkovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky (high-performance computing – HPC) v celej Európe. Navyše bude podporovať výskumno-inovačný program zameraný na rozvoj technológií a strojov (hardvéru), ako aj aplikácií (softvéru), ktoré budú nainštalované na týchto najvýkonnejších superpočítačoch.

Príspevok EÚ do EuroHPC bude v súčasnom viacročnom finančnom rámci približne 486 miliónov EUR a podobnú sumu poskytnú členské štáty a pridružené krajiny. Celkovo by sa do roku 2020 mala investovať 1 miliarda EUR z verejných financií a súkromní členovia iniciatívy by okrem toho mali prispieť aj nepeňažnými príspevkami.

Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: „Superpočítače sú hybnou silou digitálneho hospodárstva. Ide o náročné preteky a EÚ v súčasnosti zaostáva: v svetovej hornej desiatke nemáme žiadne superpočítače. Vďaka iniciatíve EuroHPC chceme do roku 2020 vytvoriť európskym výskumníkom a podnikom špičkovú superpočítačovú kapacitu, aby mohli vyvíjať technológie, ako je umelá inteligencia, a budovať každodenné aplikácie budúcnosti v oblastiach, ako sú zdravie, bezpečnosť alebo inžinierstvo.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová dodala: „Superpočítače sú už dnes oporným bodom významného pokroku a inovácií v mnohých oblastiach, ktoré priamo ovplyvňuj každodenný život Európanov. Môžu nám pomôcť pri efektívnejšom budovaní personalizovanej medicíny, úspore energie a boji proti zmene klímy. Lepšia európska superpočítačová infraštruktúra má veľký potenciál pre tvorbu pracovných miest a je kľúčovým faktorom pri digitalizácii priemyslu a zvyšovaní konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva.“

Prínosy superpočítačov

Vysokovýkonná výpočtová technika je rozhodujúcim nástrojom na chápanie závažných vedeckých a spoločenských výziev a reagovanie na ne. Príkladom je včasná diagnóza a liečba chorôb alebo vývoj nových liečebných postupov založených na personalizovaných a presných medicínskych postupoch. HPC sa používa aj na prevenciu a riadenie rozsiahlych prírodných katastrof, najmä na predpovedanie trás hurikánov či na simulácie zemetrasení.

Infraštruktúra EuroHPC poskytne európskemu priemyslu – a najmä malým a stredným podnikom – lepší prístup k superpočítačom, aby mohli vyvíjať inovatívne produkty. Používanie vysokovýkonných superpočítačov má rastúci vplyv na priemyselné odvetvia a podniky, pretože výrazne zefektívňuje cykly navrhovania produktov a výroby, urýchľuje vypracúvanie nových materiálov, minimalizuje náklady, zvyšuje efektívnosť využívania zdrojov a skracuje a optimalizuje rozhodovacie procesy. Napríklad cykly výroby automobilov možno vďaka superpočítačom skrátiť zo 60 mesiacov na 24.

Viac..  Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Vysokovýkonná výpočtová technika má veľký význam aj pre národnú bezpečnosť a obranu, napríklad pri vývoji komplexných šifrovacích technológií, sledovaní kybernetických útokov a reagovaní na ne, využívaní účinných forenzných metód či jadrových simuláciách.

Výskum a inovácie a zodpovedajúca infraštruktúra

Iniciatíva bude združovať investície na vytvorenie infraštruktúry špičkových superpočítačov a veľkých dát (big data) v Európe. Cieľom spoločného podniku EuroHPC je nadobudnúť systémy s predexaflopovou výkonnosťou (sto miliónov miliárd alebo 1017 výpočtov za sekundu) a podporovať vývoj exaflopových výkonnostných systémov (trilión alebo 1018 výpočtov za sekundu) založených na technológiách EÚ do roku 2022 alebo 2023.

Spoločný podnik bude realizovať tieto činnosti:

  1. Nadobudnutie a prevádzka dvoch špičkových superpočítačových strojov s predexaflopovou výkonnosťou a aspoň dvoch stredne výkonných superpočítačových strojov (schopných zhruba 1016 výpočtov za sekundu) a poskytovanie a riadenie prístupu k týmto superpočítačom širokej škále verejných a súkromných používateľov počínajúc rokom 2020.
  2. Výskumno-inovačný program zameraný na HPC: cieľom je podporiť rozvoj európskych supervýkonných výpočtových technológií vrátane prvej generácie európskej mikroprocesorovej technológie s nízkou spotrebou energie a spoločné dizajnovanie európskych exaflopových strojov, ako aj zlepšovať kvalitu aplikácií, podporovať rozvoj zručností a propagovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky.

Spoločný podnik EuroHPC bude v prevádzke od roku 2019 do roku 2026. Plánovanú infraštruktúru budú spoločne vlastniť a prevádzkovať členovia. V prvom kroku pôjde o krajiny, ktoré podpísali vyhlásenie EuroHPC (pozri zoznam nižšie), a o súkromných členov z akademickej obce a priemyslu. Ostatní členovia sa k tejto spolupráci môžu pripojiť kedykoľvek v závislosti od ich finančného príspevku.

Súvislosti

Komisia od roku 2012 podporuje iniciatívy EÚ v tejto oblasti, medzi ktoré patrí:

  • európska iniciatíva v oblasti cloud computingu z 19. apríla 2016, ktorá je súčasťou jej stratégie digitalizácie európskeho priemyslu a ktorá vyzýva na vytvorenie najväčšieho európskeho ekosystému veľkých údajov, ktorá by sa opierala o špičkovú infraštruktúru HPC, údajov a sietí,
  • vyhlásenie o EuroHPC, ktoré počas Digitálneho dňa v Ríme 23. marca 2017 podpísalo sedem členských štátov (Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko). V roku 2017 sa k nim pridalo Belgicko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko a Švajčiarsko. Tieto krajiny sa dohodli na vybudovaní celoeurópskej integrovanej exaflopovej superpočítačovej infraštruktúry. Ostatné členské štáty a pridružené krajiny sa vyzývajú, aby takisto podpísali vyhlásenie o EuroHPC.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices