LGBTI
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Manželia rovnakého pohlavia by mali mať rovnaké práva v každej krajine EÚ

LUXEMBURG / Aj keď členské štáty neuznávajú manželské zväzky párov rovnakého pohlavia, nesmú brániť takýmto partnerom získať povolenie na pobyt v krajine. To odporúča pre všetky členské krajiny únie hlavný poradca Európskeho súdneho dvoru (ECJ).

Kauza sa pred Európsky súdny dvor dostala potom, ako sa manželský pár (Rumun a Američan) odvolali voči rozhodnutiu rumunských úradov nevydať povolenie pre pobyt americkému partnerovi rumunského občana. Rumunský ústavný súd odporučil prípad na Európsky súdny dvor. Podľa generálneho advokáta ECJ Melchiora Watheleta by členské krajiny únie mali uznať právo všetkých manželov na pobyt aj v prípade, že neuznávajú manželstvá rovnakých pohlaví. Takéto manželstvá nie sú legálne ani v Rumunsku.

Adrian Coman a Američan Clai Hamilton sa zosobášili v Bruseli v roku 2010. Európske právo umožňuje, aby sa manžel občana krajiny EÚ pridal k nemu v členskej krajine, v ktorej daný občan žije. Rumunské úrady však odmietli Hamiltonovu žiadosť a tvrdili, že nie je manžel, keďže rumunské zákony takéto manželstvo nepovoľujú. Generálny advokát Wathelet tvrdí, že termín „manžel“ sa podľa slobody pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov vzťahuje aj na partnerov rovnakého pohlavia: „I keď členské krajiny môžu slobodne uznať alebo neuznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia, nemôžu obmedzovať slobodu pobytu občana EÚ tým, že odmietnu udeliť jeho manželovi rovnakého pohlavia, príslušníkovi krajiny mimo EÚ, právo na trvalý pobyt na svojom území.

Podľa nariadenie EÚ v tejto otázke hovorí o „vzťahu založenom na manželstve“ a teda neurčuje pohlavie manželov, ani miesto uzatvorenia manželského zväzku. Odporúčania generálneho advokáta nie je záväzné, no sudcovia ECJ sa vo všeobecnosti riadia jeho radami. Teraz budú rozhodovať o tomto prípade, definitívne rozhodnutie však vznikne až pred súdmi danej krajiny na základe rozhodnutia ECJ. Zákony ohľadne manželstva párov rovnakého pohlavia sa v rámci Európskej únie rôznia.

Viac..  Eurobarometer: Súčasná geopolitická situácia zvyšuje význam európskych volieb

Manželstvá párov rovnakého pohlavia sú legálne v Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Španielsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve  (s výnimkou Severného Írska)

Registrované partnerstvá (s právami podobnými ako manželstvo) sú legálne v Rakúsku, Chorvátsku, Cypre, Grécku, Maďarsku, Taliansko, Malta a Slovinsko.

Registrované partnerstvá s obmedzenými právami platia v Českej republike a v Estónsku.

Krajiny bez legislatívy v tejto oblasti sú: Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Otázka manželstva či registrovaného partnerstva párov rovnakého pohlavia je naďalej veľmi kontroverznou témou vo viacerých európskych krajinách.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices