mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Mladí ľudia predstavili svoje nápady, ako zlepšiť budúcnosť Európy

Komisár Tibor Navracsics prijal mladých ľudí, s ktorými diskutoval o ich názoroch na budúcnosť Európy a o tom, ako lepšie zohľadniť ich priority.

Stovka mladých ľudí z celej Európy po diskusii, ktorá prebiehala v rámci iniciatívy „Nový príbeh o Európe“, predstaví konkrétne nápady, ako zlepšiť budúcnosť Európy. Ich odporúčania nadväzujú na výsledky nového prieskumu Eurobarometra, z ktorých vyplynulo, že účasť mládeže na dobrovoľníckych aktivitách, v organizáciách a vo voľbách sa v posledných rokoch zvýšila.

V Bruseli sa uskutočnilo záverečné podujatie v rámci iniciatívy Nový príbeh o Európe, na ktorom sa vyhodnotili výsledky diskusií s mladými ľuďmi, ktoré trvali dva roky. Ide o iniciatívu „zdola“, ktorá spojila až 62 000 mladých ľudí na diskusiách prebiehajúcich po celej Európe. Ich výsledkom je dvanásť konkrétnych nápadov týkajúcich sa budúcnosti Európy.

Komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Stretnúť takých angažovaných mladých ľudí a vypočuť si ich progresívne názory ma napĺňa optimizmom, pokiaľ ide o budúcnosť Európy. Odporúčania, ktoré sú výsledkom iniciatívy Nový príbeh o Európe, si veľmi pozorne preštudujem. Týmto sa však celý proces nekončí. Mladí ľudia musia byť kľúčovou súčasťou diskusie o budúcnosti Európy, a preto by som bol rád, keby takéto stretnutia pokračovali.“

Nápady prezentované na stretnutí boli otestované v nedávnom prieskume Eurobarometra, ktorý mal zistiť, čo si o nich myslí širšia skupina mladých ľudí. Z prieskumu zo septembra 2017, do ktorého sa zapojilo takmer 11 000 občanov vo veku od 15 do 30 rokov, vyplynula väčšinová zhoda v názoroch na tieto témy:

  • podporovať kritické myslenie a schopnosť vyhľadávať informácie v boji proti falošným správam a extrémizmu (49 %),
  • umožniť jednoduchý prístup k informáciám o možnostiach odísť do zahraničia a nájsť si tam zamestnanie (49 %),
  • podporovať zmenu v správaní ľudí, pokiaľ ide o environmentálne iniciatívy, akými sú napr. udržateľná doprava alebo recyklácia v Európe (40 %).

Z uvedeného prieskumu ďalej vyplýva, že:

  • viac ako polovica mladých Európanov považuje vzdelanie a nadobudnuté zručnosti za absolútnu prioritu. Hneď potom nasledujú ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy, zamestnanosť, zvládanie prílevu migrantov a integrácia utečencov.
  • Do tohto prieskumu sa aktívne zapojilo viac mladých ľudí ako do predchádzajúceho prieskumu v decembri 2014. Až 31 % respondentov odpovedalo, že sa v posledných 12 mesiacoch zapojilo do organizovaných dobrovoľníckych činností,
  • viac ako polovica z nich pracovala v organizáciách, ako sú športové kluby, mládežnícke kluby či miestne mimovládne organizácie
  • a predovšetkým 64 % respondentov uviedlo, že sa v posledných 3 rokoch zúčastnili volieb.  
Viac..  Na Slovensku zvíťazilo PS, najviac preferenčných hlasov získal Ódor nasledovaný Blahom

Súvislosti

Diskusie o budúcnosti Európy vrcholia, pričom téma vzdelávania a mládeže má v politickom programe EÚ jedno z popredných miest. Hlavy štátov a vlád rokovali o budúcnosti vzdelávania, kultúry a mládeže na sociálnom samite v Göteborgu 17. novembra 2017. Výsledkom boli závery Európskej rady zo 14. decembra 2017, v ktorých sa členské štáty, Rada a Komisia vyzývajú nadviazať na výsledky diskusií v Göteborgu. Predložené odporúčania sa stanú súčasťou budúceho úsilia Komisie pri tvorbe politík týkajúcich sa vzdelávania, kultúry a mládeže.

Iniciatíva „Nový príbeh o Európe“ trvala päť rokov. Začala sa ako pilotný projekt a pokračovala v podobe prípravnej akcie so sústavnou podporou Európskeho parlamentu. V rámci pilotného projektu v rokoch 2013 – 2014 sa mohli vyjadriť zástupcovia umeleckých, kultúrnych, vedeckých a intelektuálnych komunít, aby bolo možné priblížiť širokej verejnosti projekt európskej integrácie formou umenia a vedy. Od roku 2015 sú cieľovou skupinou mladí ľudia z rôznych prostredí. V snahe podporovať diskusie po celej Európe a aj ako konkrétny výsledok samotného projektu bude Európska komisia ukladať všetky nápady, písomné i audiovizuálne materiály od mladých ľudí do jedného súboru nástrojov. Tento súbor bude dostupný v 24 úradných jazykoch EÚ a jeho súčasťou bude aj návod, ako viesť diskusiu.

EÚ má k dispozícii niekoľko nástrojov na podporu zapojenia mladých ľudí do spoločenského a demokratického života: program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity sú len dva príklady úspešných nástrojov, ktoré majú spájať mladých ľudí a umožniť im vyjadriť svoj názor, podporovať vzájomné porozumenie a spoločne sa hlásiť k európskym hodnotám. Aj stratégia EÚ pre mládež je výrazne zameraná na zapájanie mladých ľudí formou štruktúrovaného dialógu, vďaka ktorému môžu byť mladí ľudia účastníkmi výmen a konzultácií v rámci Európy. Európska komisia predloží svoje návrhy novej stratégie EÚ pre mládež na jar 2018 v snahe osloviť širšiu a rôznorodejšiu skupinu mladých ľudí.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices