Jean-Claude Juncker
Súčasný predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Výber predsedu Komisie z predvolebných spitzenkandidátov musí byť zachovaný, tvrdia europoslanci

Parlament je pripravený odmietnuť akéhokoľvek nominanta na post predsedu Komisie, ktorý do kampane pred budúcoročnými voľbami do EP nevstúpi ako celoúniový kandidát na tento post. 

Vyplýva to z rozhodnutia Európskeho parlamentu k revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi EP a Európskou komisiou, ktoré schválili poslanci pomerom hlasov 457 (za): 200 (proti): 20 (zdržalo sa hlasovania).

Nezvratnosť procesu výberu predsedu EK z tzv. spitzenkandidátov

Poslanci vyjadrili opätovnú podporu procesu výberu budúceho šéfa Európskej komisie z takzvaných spitzenkandidátov, ktorých pred voľbami do EP nominujú jednotlivé európske politické strany ako svojich kandidátov na daný post. Tento postup bol prvýkrát využitý v roku 2014 a viedol k zvoleniu Jeana-Clauda Junckera za predsedu EK.

Výber predsedu Komisie z tzv. spitzenkandidátov je podľa poslancov nevyhnutné zachovať. Zákonodarcovia v tejto súvislosti upozornili, že Európsky parlament odmietne každého nominanta na post predsedu Komisie, ktorý sa o tento post nebude pred voľbami do EP uchádzať ako kandidát európskej politickej strany.

Prepojenie výberu šéfa Európskej komisie s výsledkami volieb do Európskeho parlamentu posilňuje podľa poslancov legitimitu oboch inštitúcií. Voľby v roku 2019 budú podľa nich príležitosťou na upevnenie uplatňovania tohto úspešného postupu.

Zmeny týkajúce sa kandidujúcich komisárov

Poslanci tiež navrhujú:

  • umožniť komisárom uchádzať sa o zvolenie do Európskeho parlamentu či kandidovať na post predsedu EK ako takzvaní spitzenkandidáti bez toho, aby si museli vziať neplatené voľno,
  • zaviazať predsedu EK, aby informoval Európsky parlament o opatreniach, ktoré zabezpečia dodržiavanie zásad nezávislosti a čestnosti zo strany komisárov uchádzajúcich sa o zvolenie vo voľbách do EP,
  • zaistiť, aby komisár kandidujúci vo voľbách do EP nemohol na činnosti spojené s volebnou kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie.

Vyhlásenie spravodajcu

„EÚ musí byť demokratickejšia a transparentnejšia alebo jednoducho nebude vôbec. Fakt, že občania poznajú kandidátov na predsedu Európskej komisie pred voľbami je dôležitým krokom správnym smerom,‟ uviedol spravodajca Esteban González Pons (EPP, ES).

Reakcie slovenských poslancov

„Je dobré, ak sa legitimita predsedu Európskej komisie zvýši tým, že prejde procesom volieb do Európskeho parlamentu. Na druhej strane nesmieme zabúdať, že Komisia je administratívny orgán a jej prílišné prepolitizovanie nie je cestou k zvyšovaniu jej efektivity,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Podpredseda EP Hojsík: Reakcia na lživé obvinenia Fica

Súvislosti

Navrhované zmeny v medzi-inštitucionálnej dohode sú výsledkom rokovaní medzi Konferenciou predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) a Európskou komisiou. Zmeny schválil na svojom zasadnutí dňa 23. januára aj Výbor EP pre ústavné veci (AFCO).

Zmeny v rámcovej dohode medzi EP a EK vstúpia do platnosti v momente, keď ich odobria obe inštitúcie, teda plénum v EP a kolégium komisárov v EK.

Podrobnejšie informácie o postupe výberu predsedu EK

Zmluva o Európskej únii (ZEÚ) stanovuje, že kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie navrhuje kvalifikovanou väčšinou Európska rada (hlavy štátov a vlád) Európskemu parlamentu, zohľadňujúc pritom výsledky volieb do EP. Zmluva nezakotvuje povinnosť menovať šéfa EK z kandidátov politických strán na tento post.

V roku 2014 však došlo k dohode medzi lídrami krajín v Európskej rade, Európskym parlamentom a európskymi politickými stranami na spoločnej interpretácii čl. 17, ods. 7 ZEÚ, podľa ktorej bude na predsedu Komisie nominovaný predvolebný kandidát tej európskej politickej strany, ktorá vo voľbách získala najviac mandátov v Európskom parlamente.

Po ostatných voľbách do EP sa na základe tohto postupu stal šéfom EK spitzenkandidát Európskej ľudovej strany (EPP) Jean-Claude Juncker. Okrem neho nominovali pred voľbami v roku 2014 svojich vedúcich kandidátov na post predsedu EK ďalšie štyri európske politické strany.

Európska politická strana je politická strana operujúca cezhranične na európskej úrovni, ktorá pozostáva z vnútroštátnych politických strán jednotlivých členských krajín a ktorá môže byť financovaná Európskou úniou.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices