DPH
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ podpísala s Nórskom dohodu o posilnení spolupráce v oblasti DPH

Dohoda poskytne členským štátom EÚ a Nórsku právny rámec pre administratívnu spoluprácu v oblasti:

  • predchádzania podvodom v oblasti DPH;
  • vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok v oblasti DPH.

Vychádza z rovnakej štruktúry, ktorá sa v súčasnosti používa na spoluprácu medzi členskými štátmi, a využíva rovnaké nástroje, ako napríklad elektronické platformy a elektronické formuláre. Podvodné schémy často využívajú slabé miesta v spôsobe, akým sa kontrolujú reťazce transakcií s DPH, ktoré zahŕňajú protistrany so sídlom v tretích krajinách.

Nórsko je prvou krajinou, s ktorou EÚ uzavrela dohodu v tejto oblasti. Keďže je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, má podobný systém DPH ako EÚ. Má tiež dobrú tradíciu spolupráce v oblasti DPH s členskými štátmi EÚ.

Znenie dohody podpísali:

  • za EÚ Vladislav Goranov, minister financií Bulharska;
  • za Nórsko Siv Jensenová, ministerka financií Nórska.
Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

O dohode rokovala Komisia na základe mandátu, ktorý schválila Rada v decembri 2014.

Právny rámec pre spoluprácu v oblasti DPH medzi členskými štátmi stanovuje:

  • nariadenie č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti DPH;
  • smernica 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices