Stefanec EUBA
PHOTO: Archív EUBA.

Ivan Štefanec: Teší ma, že sa študenti zaujímajú o kybernetickú bezpečnosť

Poslanec Európskeho parlamentu a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) sa dnes zúčastnil na rokovaní za okrúhlym stolom bezpečnostnej sekcie Modelovej konferencie FMV 2018, ktoré sa konalo na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Témou bola kybernetická bezpečnosť v kontexte SBOP.

Štefanec v príhovore študentom zdôraznil, že digitalizácia so sebou prináša nielen výhody, ale aj ohrozenia. Jedným z nich sú aj kybernetické útoky na štátnu a súkromnú infraštruktúru, ktorých motivácia môže byť hospodárska a politická. Uviedol niekoľko príkladov vážnych zásahov zvonku, ktorým boli v minulosti vystavené pobaltské štáty, či Ukrajina. „Kybernetický priestor sa stáva regulárnou súčasťou bojových konfliktov a dejiskom organizovaného zločinu. Tak ako proti týmto negatívnym javom zasahujeme v offline svete, musíme sa im brániť aj online. A to je možné len spoločným postupom.“

Štefanec tiež predstavil iniciatívy, ktoré v oblasti kybernetickej bezpečnosti schválil Európsky parlament. „Najdôležitejšiu Smernicu sme prijali minulý rok a na základe nej bude vytvorená celoeurópska sieť včasnej výstrahy, ktorá akýkoľvek útok zachytí a pripraví proti nemu obranu. V rámci zvyšovania bezpečnosti vzniknú celoeurópske certifikáty a poskytovatelia kľúčových služieb, ako je energetika, doprava, či dodávka pitnej vody budú musieť prejsť strestestami.“ Veľmi zanedbávanou oblasťou je podľa Štefanca obrana voči propagande a falošným správam. „Na celoeurópskej úrovni sa prijali niektoré opatrenia, no hlavná zodpovednosť je na národných štátoch. Niektoré, ako Pobaltie, či Škandinávske krajiny, sa k tomu stavajú veľmi profesionálne, iné ako Slovensko sa stále tvária, akoby tento problém neexistoval.“

„Stretnutie s europoslancom bolo veľmi prínosné, pretože sme sa dozvedeli informácie priamo z prvej ruky. Aj na reakciách a otázkach študentov bolo vidieť, že ich táto téma veľmi zaujíma a skonštatovali, že povedomie o povahe a rozsahu kybernetických hrozieb nie je v našej spoločnosti ešte na takej úrovni ako by malo byť. Aj takýmito aktivitami by sme ho radi zvýšili,“ zhodnotil podujatie študent 5. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA Andrej Batyás.

Viac..  Ivan Štefanec: Inšpirujme sa od Portugalska, nie od Orbánovho Maďarska

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Afrika ide vpred rýchlym tempom a my chceme byť pri tom

V africkej Angole prebehlo prvé stretnutie EÚ-Afrika na parlamentnej úrovni. Medzi zástupcami Európskej únie nechýbal …

Consent choices