geoblokovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vyjednávači EÚ sa dohodli na ukončení neopodstatneného geografického blokovania

Európsky parlament, Rada a Komisia splnili záväzok prijatý počas septembrového digitálneho samitu v Tallinne odstránením neopodstatneného geografického blokovania, čo bola jedna z prioritných oblastí EÚ na rok 2017.

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu o ukončení neopodstatneného geografického blokovania pre spotrebiteľov, ktorí si chcú kúpiť produkty alebo služby online v rámci EÚ. Novými pravidlami sa podporí elektronický obchod v prospech spotrebiteľov a podnikov, ktorí využívajú rastúci európsky online trh.

Podpredseda Andrus Ansip zodpovedný za digitálny jednotný trh uviedol: „Dnes sme ukončili neopodstatnenú diskrimináciu pri nakupovaní online. Je to skvelá správa pre spotrebiteľov. Podľa nových pravidiel si budú môcť Európania vybrať, na ktorej internetovej stránke chcú urobiť nákup bez toho, aby boli blokovaní alebo presmerovaní. Do Vianoc budúceho roka to bude realita.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska dodala: „Prispôsobujeme jednotný trh EÚ digitálnemu svetu tým, že našim spotrebiteľom poskytujeme rovnaké možnosti prístupu k čo najširšej ponuke, bez ohľadu na to, či fyzicky pôjdu do obchodu v inej krajine alebo či nakupujú online. Ďalší krok: zníženie cien za cezhraničné doručovanie balíkov, ktoré stále odrádza ľudí od nakupovania a predávania produktov v celej EÚ.“

Komisárka Mariya Gabrielová zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť nakoniec dodala: „Zrušenie nespravodlivého geografického blokovania je významným krokom vpred pre spotrebiteľov a vytvorenie skutočne digitálneho jednotného trhu fungujúceho pre všetkých.Vďaka prenosnosti a ukončeniu poplatkov za roaming si občania EÚ budú môcť rovnako ako doma kúpiť online nový nábytok, rezervovať hotel či použiť kreditnú kartu aj v inom členskom štáte EÚ.“

Pre občanov to znamená, že budú môcť rovnako ako doma online nakupovať nový elektrický tovar, prenajímať autá alebo kupovať vstupenky na koncert aj v inom členskom štáte EÚ. Zabezpečí sa tým, že už nebudú vystavení prekážkam, ako napríklad požiadavke, aby platbu uhradili debetnou alebo kreditnou kartou vydanou v inej krajine. V prípade podnikov to znamená väčšiu právnu istotu pre cezhraničnú činnosť.

Ako povedal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na digitálnom samite v Tallinne minulý september, zákonodarcovia EÚ musia dospieť k záveru v súvislosti so všetkými 24 legislatívnymi návrhmi, ktoré Komisia predložila od začiatku tohto funkčného obdobia s cieľom dokončiť digitálny jednotný trh. Európska komisia je ochotná pomôcť Európskemu parlamentu a Rade dospieť k dobrej dohode a dnes večer to dokázala tým, že umožnila dosiahnuť zhodu.

Viac..  Ivan Štefanec: Nediskriminujme európske technológie v automobilovom priemysle

Novými pravidlami sa vymedzujú tri osobitné situácie, pri ktorých sa od začiatku vylučujú odôvodnenia a objektívne kritériá rozdielneho prístupu k zákazníkom z rôznych členských štátov EÚ.

Ide o tieto situácie:

· Predaj tovaru bez fyzickej dodávky. Príklad: Belgický zákazník má záujem o nákup chladničky a najlepšiu ponuku nájde na nemeckej internetovej stránke. Zákazník bude mať právo objednať si výrobok a vyzdvihnúť si ho v priestoroch podnikateľského subjektu alebo zorganizovať doručenie výrobku do svojho bydliska.

· Predaj elektronicky poskytovaných služieb. Príklad: Bulharská spotrebiteľka si chce kúpiť hostingové služby pre svoju internetovú stránku od španielskej spoločnosti. Teraz bude mať prístup k tejto službe, môže sa zaregistrovať a kúpiť si túto službu bez toho, aby musela platiť dodatočné poplatky v porovnaní so španielskym spotrebiteľom.

· Predaj služieb poskytovaných na určitom fyzickom mieste. Príklad: Talianska rodina si môže priamo kúpiť lístky do zábavného parku vo Francúzsku bez presmerovania na taliansku stránku.

Nariadením sa neukladá povinnosť predať a neharmonizujú sa ním ceny. Rieši však diskrimináciu v oblasti prístupu k tovaru a službám v prípadoch, kde to nie je možné objektívne odôvodniť (napr. povinnosťami týkajúcimi sa DPH alebo rozdielnymi právnymi požiadavkami).

Nové pravidlá priamo nadobudnú účinnosť deväť mesiacov od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej Únie, aby sa najmä malé hospodárske subjekty mohli prispôsobiť.

Súvislosti

Na základe prieskumu Komisie boli praktiky geografického blokovania odhalené v 63 % všetkých posudzovaných internetových stránok. Poukazuje na to, že v roku 2015 menej než 40 % internetových stránok umožňovalo nákup cezhraničným zákazníkom. Takýto prístup znamená menšie príjmy pre spoločnosti a menší výber pre spotrebiteľov. V máji 2016 sa v rámci práce na digitálnom jednotnom trhu na základe dohody troch európskych inštitúcií v spoločnom vyhlásení začiatkom tohto roka identifikovalo nariadenie o ukončení neopodstatneného geografického blokovania ako legislatívna priorita v roku 2017. Toto nariadenie je súčasťou balíka o elektronickom obchode spolu s legislatívnym návrhom o službách cezhraničného dodávania balíkov a legislatívnym návrhom, ktorého cieľom je posilniť presadzovanie práv spotrebiteľov.

O red

Odporúčame pozrieť

univerzita

Európsky vzdelávací priestor obohatí 24 nových európskych univerzít

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ, ktoré sa združujú v …

Consent choices