zaborska
Anna Záborská, europoslnakyňa. PHOTO: redakcia/red.

Anna Záborská: EÚ novým nariadením dáva garanciu, že biopotraviny budú skutočne bio

Poslanci Európskeho parlamentu schválili konečné znenie novej legislatívnej úpravy, ktorá by mala zvýšiť kvalitu produktov ekologickej výroby a prispieť k rozšíreniu bioprodukcie v EÚ.

Novela nariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní bioproduktov v EÚ, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 466 (za): 124 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), je výsledkom rokovaní parlamentných vyjednávačov a ministrov členských štátov zavŕšených dohodou na jej konečnom znení zo dňa 28. júna 2017. 

Zvyšovanie kvality biopotravín 

  • Prísne kontroly založené na posúdení rizika v celom dodávateľskom reťazci. Vďaka tlaku poslancov sa budú inšpekcie vykonávať fyzicky na mieste u všetkých subjektov na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie bioproduktu, a to aspoň raz ročne alebo – v prípade, že v predchádzajúcich troch rokoch nebolo zaznamenané porušenie pravidiel a pravdepodobnosť ich porušenia bola vyhodnotená ako nízka – aspoň raz za dva roky. 
  • Rovnako prísne pravidlá pre dovážané bioprodukty. Platnosť aktuálnych pravidiel o uznávaní podobných, nie však identických štandardov ekologickej výroby pri produktoch dovážaných z niektorých tretích krajín, vyprší v priebehu piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia. 

Podpora rozširovania bioprodukcie v EÚ 

  • Zvyšovanie dostupnosti ekologického osiva a zvierat. Členské štáty zriadia a zabezpečia aktualizovanie databáz dostupného ekologického rozmnožovacieho materiálu s cieľom nasýtiť dopyt po výrobných vstupoch na strane poľnohospodárov a motivovať ponuku na strane chovateľov, šľachtiteľov a producentov. V prípade dostatočnej ponuky ekologického osiva a zvierat vyprší platnosť výnimiek umožňujúcich za istých podmienok využívanie konvenčného (nie plne ekologického) rozmnožovacieho materiálu pri bioprodukcii v roku 2035. 
  • Zmiešané poľnohospodárstvo ostáva povolené. Farmy vyrábajúce produkty konvenčného aj ekologického poľnohospodárstva budú naďalej povolené, nakoľko ich zákaz, pôvodne navrhovaný Európskou komisiou, by podľa poslancov odrádzal farmárov od postupného prechodu na ekologickú výrobu. Zmiešané farmy však budú musieť jasne a účinne oddeliť oba druhy poľnohospodárskej výroby, aby nedochádzalo k zámene výrobkov či kontaminácii bioproduktov nepovolenými pesticídmi či hnojivami. 
  • Jednoduchšia certifikácia pre malých farmárov. Umožnenie skupinovej certifikácie ušetrí malým poľnohospodárom čas a peniaze pri prechode na ekologickú výrobu.

Zabránenie kontaminácii biopotravín syntetickými pesticídmi či hnojivami

  • Preventívne opatrenia. Poľnohospodári, ako aj ďalší operátori v dodávateľskom reťazci, budú povinní aplikovať nové preventívne opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť kontaminácii ekologických produktov nepovolenými látkami. V prípade podozrenia z kontaminácie nepovoleným pesticídom či hnojivom, ktorý je možné použiť pri konvenčnej poľnohospodárskej výrobe, nie však pri bioprodukcii, bude do ukončenia kontroly zakázané ponúkať výrobok ako ekologický. V prípade, že kontaminácia bola úmyselná – napríklad v prípade zámerného použitia nepovoleného pesticídu – alebo nedošlo k dôslednému uplatneniu preventívnych opatrení, produkt definitívne príde o predponu bio.
  • Osobitné prahové hodnoty pre nepovolené látky. Vnútroštátna legislatíva, ktorou niektoré členské štáty určujú limity napríklad pre prítomnosť nepovolených pesticídov v bioproduktoch, a teda ide ďalej, ako nariadenie EÚ, môže ostať naďalej v platnosti. Dané členské štáty však zároveň musia na svojom území umožniť predaj bioproduktov z iných krajín Únie, ktoré spĺňajú všeobecné pravidlá EÚ v oblasti bioprodukcie.
  • Prehodnotenie preventívnych opatrení a vnútroštátnych pravidiel. Európska komisia vypracuje do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia správu, ktorá zhodnotí uplatňovanie preventívnych opatrení a vnútroštátnych limitov pre prítomnosť nepovolený látok v bioproduktoch. V prípade potreby tiež predloží legislatívny návrh, ktorý by preventívne opatrenia posilnil či harmonizoval vnútroštátne pravidlá.
Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Vyhlásenie spravodajcu

„Dnešné hlasovanie EP prinesie poľnohospodárom, ako aj spotrebiteľom v EÚ väčšiu istotu. Nové pravidlá zvýšia kvalitu biopotravín v EÚ, zároveň však pomôžu vyriešiť potreby rýchlo sa rozvíjajúceho trhu s ekologickými produktmi,‟ uviedol spravodajca Martin Häusling (Zelení/EFA, DE), ktorý sa podrobnejšie k obsahu nariadenia vyjadril na tlačovej konferencii.

Ďalší postup 

Parlamentom schválený text musí pred vstupom do platnosti ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Nové nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2021.

O dac

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices