les
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament chce aby sme sa lepšie starali o lesy

Európsky parlament odobril nový návrh ohľadne hospodárenia s lesmi. Je známy pod skratkou LULUCF z anglického land use, land use change and forestry, čo v preklade znamená využívanie pôdy, zmeny využívania pôdy a lesníctvo.

Európske lesy

V EÚ je dokopy 182 miliónov hektárov lesov, čo predstavuje 43% jej rozlohy. Z krajiny na krajiny sa však podiel lesových porastov líši, najviac ich je vo Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsko, Španielsko a Švédsko, kde pokrývajú viac ako 70% územia. Na Slovensku je to 40%.

Prečo sú lesy také dôležité

Lesy sú užitočné vo viacerých ohľadoch, chránia pôdu proti korózii, tvoria súčasť vodného cyklu, poskytujú miesto pre mnohé zvieratá a regulujú lokálne podnebie. Sú nesmierne dôležité v boji proti klimatickým zmenám, keďže vďaka fotosyntéze pohlcujú z atmosféry oxid uhličitý.

LULUCF alebo ako využívame našu pôdu

Návrh LULUCF je o tom, ako využívame našu pôdu. Či na nej necháme rásť lesy alebo ju premeníme na ornú pôdu. Ak lesy vyrúbeme, ochudobňujeme sa o cenné pohlcovače CO2. V EÚ každoročne pohltia 10,9% emisií skleníkových plynov.

Nariadenie LULUCF

Cieľom tohto nariadenia je prechádzať emisiám, ktoré spôsobuje odlesňovanie a preto od členských štátov požaduje, aby vyrúbané lesy nahrádzali vysádzaním  nových, alebo aby lepšie spravovali existujúce lesy. Stanovuje právny rámec po roku 2021 a je v súlade so záväzkami, ktoré si EÚ dala pri podpise Parížskej dohody.

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

Návrh podal Norbert Lins (EPP, Nemecko) a bol prijatý počas plenárneho zasadania v Štrasburgu. 574 poslancov bolo za, 79 proti a 32 sa zdržalo hlasovania.

Ďalšie kroky

Text musí ešte prejsť formálnym schválením v Rade EÚ (ministri členských štátov), až potom bude môcť oficiálne vstúpiť do platnosti.

Čo všetko robí EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov

Pri podpise Parížskej dohody sa EÚ zaviazala do roku 2030 znížiť svoje emisie o najmenej 40% (v porovnaní s rokom 1990). Na dosiahnutie tohto cieľa teraz pracuje na konkrétnej legislatíve. Rozpracované sú tri návrhy:

  • revízia systému obchodovania s emisiami, ktorý pokrýva emisie z priemyslu,
  • návrh o tzv. „spoločnom úsilí“, ktorý stanovuje národné ciele znižovania emisií a to z dopravy, staviteľstva, odpadu a poľnohospodárstva.
  • Tretím je návrh o lesníctve a využívanú pôdy LULUCF.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices