vidiek
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Členské štáty by mali lepšie využívať náklady pre rozvoj vidieka

Podľa správy Európskeho dvora audítorov je nová metóda preplácania nákladov na projekty rozvoja vidieka ľahšia pre príjemcov a pre tých, ktorí kontrolujú žiadosti, ale mala by sa využívať vo väčšom rozsahu.

Možnosti zjednodušených nákladov majú doplniť starý systém založený na preplácaní vzniknutých nákladov, ktorý bol zložitý a náchylný na chyby. Členské štáty si teraz môžu zvoliť ďalšie tri metódy: štandardné stupnice nákladov, paušálne sumy a paušálne financovanie.

Audítori skúmali, či nové možnosti zjednodušujú administratívu, zabezpečujú hospodárnosť, bežne sa používajú a zvyšujú zameranie na politické ciele.

Zistili, že tieto možnosti zjednodušili administratívu, príjemcom uľahčili predkladanie žiadostí a šetrili čas počas administratívnych kontrol. Tieto možnosti môžu udržať náklady pod kontrolou, ale len vtedy, ak sú nastavené na správnej úrovni a zakladajú sa na spravodlivej, nestrannej a overiteľnej metodike. Nevedú však k zvýšeniu zamerania na výsledky. Okrem toho úloha certifikačných orgánov pri ich kontrole nie je stanovená, čo vytvára riziko.

Audítori uvádzajú, že môže dôjsť k zníženiu administratívneho zaťaženia, keďže nie je potrebné vysledovať každé euro až k jednotlivým podporným dokumentom. Príjemcovia poskytujú a orgány členských štátov kontrolujú menšie množstvo dokumentov. Používanie nových možností je ale obmedzené, najmä pre rôznorodosť projektov rozvoja vidieka a potrebné investície.

Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

„Tieto nové možnosti sa stále týkajú len malej časti celkových výdavkov na rozvoj vidieka,” uviedol João Figueiredo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Ich úspech bude závisieť od usmernenia Komisie a ochoty členských štátov prijať túto novú formu financovania.“

Audítori odporúčajú Európskej komisii:

  • aktualizovať usmernenia týkajúce sa možností zjednodušených nákladov, aby zahŕňali hlavné zásady na vypracovanie metodiky,
  • objasniť, kto je povinný kontrolovať metodiku a výpočty týkajúce sa nových možností,
  • preskúmať možnosti vypracovania väčšieho počtu štandardných možností a aktualizovať vymedzenie kontrol,
  • preskúmať možnosť upustiť od preplácania vzniknutých nákladov v prospech systému, v ktorom sa preplácanie bude zakladať na výsledkoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices