Značký archívu: rozvoj vidieka

Audítori EÚ: Členské štáty by mali lepšie využívať náklady pre rozvoj vidieka

vidiek

Podľa správy Európskeho dvora audítorov je nová metóda preplácania nákladov na projekty rozvoja vidieka ľahšia pre príjemcov a pre tých, ktorí kontrolujú žiadosti, ale mala by sa využívať vo väčšom rozsahu. Možnosti zjednodušených nákladov majú doplniť starý systém založený na preplácaní vzniknutých nákladov, ktorý bol zložitý a náchylný na chyby. …

Viac ... »

Audítori EÚ: Energiu z obnoviteľných zdrojov treba lepšie prepojiť s politikou pre rozvoj vidieka

obnovitelne zdroje energie

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by mala EÚ robiť viac pre to, aby lepšie využila synergie medzi jej politikami týkajúcimi sa obnoviteľných zdrojov energie a rozvoja vidieka. Audítori preskúmali vzťah medzi energiou z obnoviteľných zdrojov a rozvojom vidieka. Dospeli k záveru, že hoci existovali potenciálne synergie, zatiaľ zostali zväčša nezrealizované. Na stimulovanie …

Viac ... »

EÚ chce získať celkový obraz o silných a slabých stránkach politiky rozvoja vidieka

vidiek

Európska únia začína verejnú konzultáciu, v ktorej môžu občania a zainteresované strany vyjadriť svoje názory a skúsenosti na fungovanie  programov rozvoja vidieka realizovaných v období 2007 až 2013. Hlavným cieľom je získať celkový obraz o silných a slabých stránkach politiky rozvoja vidieka v kontexte príprav na zjednodušenie a modernizáciu Spoločnej …

Viac ... »

S finančnými prostriedkami na vidiecku infraštruktúru „sa mohlo dosiahnuť oveľa viac“

Projekty financované EÚ, ktoré sú zamerané na zlepšenie vidieckych oblastí prostredníctvom budovania ciest, vodovodných systémov, škôl a iných zariadení, poskytujú podľa novej správy Európskeho dvora audítorov len obmedzenú výhodnosť pomeru medzi kvalitou a cenou. Napriek tomu, že niektoré z týchto projektov rozvoja vidieka majú pre vidiecke oblasti pozitívny prínos, audítori …

Viac ... »

Ďalších 18 programov rozvoja vidieka dostáva zelenú

Podpora rozvoja vidieka predstavuje tzv. druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom členským štátom poskytuje finančné krytie z prostriedkov EÚ na celoštátne či regionálne riadenie viacročných spolufinancovaných programov. Celkovo sa vo všetkých 28 členských štátoch počíta so 118 programami, na ktoré sa prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v …

Viac ... »

Prvé tri programy rozvoja vidieka dostali zelenú

Európska komisia schválila prvé tri zo 118 programov rozvoja vidieka (PRV) zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieka do roku 2020. Na 118 viacročných programov s celoštátnou i regionálnou pôsobnosťou je vyčlenených 95,6 miliárd eur …

Viac ... »

Modernizácia rumunského vidieka bude stáť EÚ 300 miliónov eur

Európska investičná banka poskytne 300 miliónov eur na rozvoj vidieka v Rumunsku. Banka vyčlenila pre krajinu financie na podporu zalesňovania, kvalitnejšieho lesného hospodárstva a lepšiu infraštruktúru. Investícia je súčasťou šesťročného plánu, za ktorým stojí Ministerstvo poľnohospodárstva. Sľubný projekt je aj vďaka pomoci Európskej únie zárukou tvorby nových pracovných miest. Rumuni chcú úver …

Viac ... »
Consent choices