Pomôž Inštitútu výkonnosti budov v Európe s energetickým rozvojom vo finančnej a politickej oblasti a staň sa ich novým projektovým manažérom!

Inštitút výkonnosti budov v Európe (BPIE) je nezisková spoločnosť so zameraním na nezávislú analýzu a šírenie poznatkov v oblasti energetickej hospodárnosti budov v celej Európe i mimo nej. BPIE šíri aj politickú podporu na zlepšenie regulačných opatrení, finančných stimulov a trhových podmienok, ktoré vedú k výstavbe a modernizácii budov s vysokou energetickou výkonnosťou.

BPIE chce rozšíriť svoj tím o projektového manažéra v Bruseli. Úspešný kandidát musí byť zapálený v riešení klimatických zmien a mať záujem o zlepšenie či inováciu tvorby politiky v oblasti energetiky a budov.

Zodpovednosti:

 • Podávanie hlásení vedúcemu výskumu;
 • riadenie výskumných projektov týkajúcich sa energetickej hospodárnosti budov;
 • vyvíjanie stratégií a nástrojov na zvýšenie miery renovácie na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni;
 • zhromažďovanie a posudzovanie údajov súvisiacich s výkonnosťou budov;
 • vypracovanie brífingov, správ alebo prezentácií  o činnosti spoločnosti;
 • zastupovanie BPIE na stretnutiach a konferenciách v Bruseli aj v zahraničí;
 • udržiavanie vzťahov s odborníkmi z európskych inštitúcií a výskumných ústavov.

Požadovaná kvalifikácia:

 • Vysokoškolské vzdelanie z architektúry, ekonomiky, politických alebo environmentálnych vied;
 • min. 5 rokov praxe (ekonomická, politická činnosť);
 • plynulé ovládanie anglického jazyka v ústnej a písomnej podobe;
 • znalosť EÚ politiky so zameraním na energetiku a klímu;
 • skúsenosti s vypracovávaním správ a dokumentov na technické alebo politické témy týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov;
 • znalosť regulácie energetickej účinnosti aspoň v jednom členskom štáte EÚ.

Podmienky práce:

BPIE ponúka trvalú zmluvu na plný úväzok podľa belgického práva. Očakávaný dátum nástupu: 1. september 2018.

Kontakt: 

V prípade záujmu o ponuku práce posielajte svoje životopisy a motivačné listy na emailovú adresu: annesophie.nollet@bpie.eu, najneskôr do 1. mája 2018. V predmete správy nezabudnite uviesť názov úlohy „Project Manager“ spolu s vaším menom a priezviskom.

Viac informácií nájdete TU. 

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Kováčová.

O mib

Odporúčame pozrieť

F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike

Európska centrálna banka (ECB) nesmie spôsobiť „zbytočné škody“ v ekonomike a vo finančnej stabilite cez …

Consent choices