Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Hospodárska prognóza z leta 2018: Dynamika rastu sa v druhej polovici tohto roka mierne posilní

V rokoch 2018 a 2019 má rast zostať výrazný, pričom v EÚ a aj eurozóne by mal dosiahnuť tento rok 2,1 % a budúci rok 2 %.

Po silnom raste počas piatich po sebe nasledujúcich štvrťrokov sa však hospodársky rozmach v prvej polovici roka 2018 zmiernil a mal by v súčasnosti byť v EÚ aj eurozóne o 0,2 percentuálneho bodu nižší, ako sa predpokladalo na jar.

Očakáva sa, že dynamika rastu sa v druhej polovici tohto roka mierne posilní, keďže podmienky na trhu práce sa naďalej zlepšujú, klesá zadlženosť domácností, dôvera spotrebiteľov zostáva na vysokej úrovni a menová politika je stále priaznivá.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Vzhľadom na prognózovaný 2,1 % rast HDP, ktorý by sa mal v tomto roku v eurozóne a EÚ-28 dosiahnuť, zostáva hospodárska činnosť Európy na stabilnej úrovni. Z úpravy rastu HDP smerom nadol, ku ktorej došlo od mája, však vyplýva, že nepriaznivé vonkajšie prostredie, napríklad narastajúce obchodné napätie s USA, môže znížiť dôveru a negatívne ovplyvniť hospodársky rozmach. Čoraz väčšie vonkajšie riziká sú len ďalšou pripomienkou toho, že treba posilniť odolnosť našich hospodárstiev a eurozóny ako celku.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: „Rast v Európe by mal pretrvávať, pretože menové politiky sú naďalej ústretové a nezamestnanosť stále klesá. Mierna úprava smerom nadol v porovnaní s jarnou prognózou je odrazom toho, aký vplyv má na dôveru obchodné napätie, politická neistota a zvyšovanie cien energií. Hoci ďalší nárast protekcionistických opatrení prináša jednoznačné riziko horšieho vývoja, na roky 2018 a 2019 predpokladáme pokračujúci hospodársky rozmach. Obchodné vojny nemajú žiadnych víťazov, iba obete.“

Základné predpoklady sú stabilné, ale rast sa zmierni

Základné podmienky pre udržateľný hospodársky rozmach v EÚ a eurozóne zostávajú zachované. Zmiernenie rastu čiastočne vyplýva z dočasných faktorov, ale určitú úlohu zohralo pravdepodobne aj narastajúce napätie v medzinárodnom obchode, vyššie ceny ropy a politická neistota v niektorých členských štátoch.

Z globálneho hľadiska rast zostáva stabilný, ale pokiaľ ide o mieru rastu, medzi jednotlivými krajinami a regiónmi sú stále väčšie rozdiely.

Ceny energií vedú k prognóze vyššej inflácie

V dôsledku nárastu cien ropy v období od jari sa predpokladá, že inflácia v tomto roku dosiahne v priemere 1,9 % v EÚ a 1,7 % v eurozóne. V oboch prípadoch to predstavuje nárast o 0,2 percentuálneho bodu v porovnaní s jarou. Prognóza na rok 2019 sa pre eurozónu zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 1,7 %, pre EÚ však zostáva nezmenená na úrovni 1,8 %.

Viac..  Ekonomika eurozóny vo 4. štvrťroku stagnovala

Prognóza so značným rizikom horšieho vývoja

Hoci nedávna silná ekonomická výkonnosť zatiaľ pretrváva, prognózu sprevádza značné riziko horšieho vývoja, ktoré sa od jari zvýšilo.

V základnej prognóze sa nepočíta s ďalším stupňovaním napätia v obchode. Ak by však napätie narastalo, malo by to negatívny vplyv na obchod a investície a vo všetkých zúčastnených krajinách by sa znížila prosperita. K ďalším rizikám patrí možná volatilita finančných trhov spojená okrem iného s geopolitickými rizikami.

V prípade Spojeného kráľovstva bol na rok 2019 použitý čisto teoretický predpoklad

Vzhľadom na pokračujúce rokovania o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú naše prognózy na rok 2019 z čisto teoretického predpokladu, že sa obchodné vzťahy medzi EÚ-27 a Spojeným kráľovstvom nezmenia. Tento predpoklad slúži len na účely prognózy a nemá žiadny vplyv na prebiehajúce rokovania na základe článku 50.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru odborných predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 28. júna. Pri všetkých ďalších prichádzajúcich údajoch sa v tejto prognóze počíta s informáciami poskytnutými do 3. júla.

Od tohto roku začala Európska komisia opäť uverejňovať dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú) za rok namiesto troch súhrnných prognóz v zime, na jar a na jeseň, ktoré každoročne uverejňovala od roku 2012. Priebežné prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za daný rok a na nasledujúci rok, pričom ide o údaje za všetky členské štáty a eurozónu, ako aj súhrnné dáta za celú EÚ. Zmena je návratom k predchádzajúcemu modelu prognóz Komisie a zosúlaďuje sa ňou harmonogram prognóz Komisie s postupmi ďalších inštitúcií (napr. Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu či Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

O dac

Odporúčame pozrieť

I. Schnabelová: Eurozóna musí zostať konkurencieschopná

Eurozóna musí zostať ekonomicky konkurencieschopná. Uviedla to v piatok členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky …

Consent choices