chudoba
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zaregistruje iniciatívu o boji proti hladovaniu európskeho obyvateľstva

Kolégium komisárov sa rozhodlo zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Zastavme hladovanie 8 % európskeho obyvateľstva“.

Navrhovaná iniciatíva občanov sleduje ciele „podnietiť vlády k tomu, aby sa zaoberali problémom hladu“ a „zdôrazniť zodpovednosť vlád za odstránenie tohto problému“. Organizátori iniciatívy vypracovali podrobný zoznam opatrení a vyzývajú Komisiu, aby pripravila legislatívne návrhy. Medzi tieto opatrenia patrí vytvorenie programu potravinových známok, reformu trhov s poľnohospodárskymi derivátmi a nový systém klasifikácie pre potravinový odpad so súvisiacimi cieľmi a pravidlami spracúvania.

Rozhodnutie Komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu Komisia neanalyzuje jeho obsah.

Registrácia iniciatívy sa uskutoční 19. júla 2018, keď organizátori začnú jednoročný proces zberu podpisov na jej podporu. Ak by sa iniciatíve podarilo v priebehu jedného roka získať jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, a v oboch prípadoch je povinná uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov zaviedla Lisabonská zmluva. Občania môžu využívať tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby politiky od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa ustanovenia zmluvy uplatnili.

Viac..  Europarlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Európska iniciatíva občanov musí byť najskôr formálne zaregistrovaná. Potom môže jej prostredníctvom jeden milión občanov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právny akt v oblastiach, v ktorých má právomoc tak urobiť.

Navrhovaná iniciatíva je prípustná za podmienok stanovených v nariadení o európskej iniciatíve občanov: nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca a nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices