Mikolasik
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: Mária Jakušová.

Miroslav Mikolášik: Keď sa hľadá liek na všetko

Rýchla doba nás okrem iného podnecuje vyjadrovať sa ku všetkému okamžite. V Európskom parlamente (EP), do ktorého občania nominujú svojich zástupcov v priamych voľbách, však nepracujú všetci na všetkom a ani nie sú odborníkmi na všetko.

Aktuálne sa venujem téme ochrany spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami.

Na pôde EP za ním stojím ako spravodajca k stanovisku a na dôležitom materiáli pracujem už mesiace. Nariadenie je legislatívny akt s najvyššou právnou silou a má priamy dosah na život občanov EÚ. Význam i dosah mojej práce je teda rukolapný a dovolím si povedať, že v prospech všetkých. Žiada sa mi dodať, že aj tých, ktorí ho nevidia, alebo mu nerozumejú.

Skúsenosti z ostatných mesiacov totiž otvárajú svet zvláštnych protikladov, keď akúkoľvek užitočnú prácu možno znegovať strelnou poznámkou. Napríklad k otázke bezpečných výrobkov sa občan spýta, kedy sa budem venovať téme materskej dovolenky či prídavkom na deti. Na tému ochrany rodiny zasa zakontruje poznámkou, či nie je vhodnejšie vyriešiť rozdielnu kvalitu potravín. No k problému duálnej kvality potravín, ktorému sa venujem od leta 2015, počúvam aj to, že je čas pozrieť sa na znečisťovanie prostredia odpadmi či venovať sa téme imigrantov.

Skrátka, všetko treba vyriešiť hneď. Kým však nezačneme mať túžbu viac vidieť do procesov, čítať viac než len titulky článkov, chcieť hlbšie rozumieť problematike, obávam sa, že sa vyrieši nie všetko, ale nič.

Rýchla doba nás okrem iného podnecuje vyjadrovať sa ku všetkému okamžite. V EP, do ktorého občania nominujú svojich zástupcov v priamych voľbách, však nepracujú všetci na všetkom a ani nie sú odborníkmi na všetko.

Viac..  Eugen Jurzyca: Podľa mňa je dôležité, aby občania vedeli, nielen ako hlasujem, ale aj prečo

Po schválení návrhu nariadenia k bezpečným výrobkom na septembrovom plenárnom zasadnutí by mohla legislatíva vstúpiť do platnosti 1. januára 2020. Zabezpečí sa ňou rovnaká ochrana pred nebezpečnými výrobkami v najmenej 70 oblastiach trhu naprieč celou EÚ v podobe, akú si dnes len želáme. Budem to považovať za veľké víťazstvo poctivej práce, hoci ma budú presviedčať, že sú tu iné dôležité témy. Áno, sú. Ale sú tu aj kolegovia, ďalšie výbory, ďalšie dni. Nebezpečné výrobky okrem iného poškodzujú životné prostredie a vedú k narušeniu hospodárskej súťaže. Ak sa to zmení, zmení sa veľmi veľa.

Ak dnes niektorí hovoria o tom, že zmenia všetko a majú liek na každý problém, ja im neverím. Som presvedčený, že bez ohľadu na nezastaviteľnú rýchlosť rozvoja vedy, všadeprítomnú modernosť života a atraktivitu nových prístupov víťazí jediné. Poctivá práca postupných, malých krokov, ktorá prináša konkrétne výsledky. Ja k nej chcem prispieť novým užitočným nariadením.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil europoslanec Miroslav Mikolášik

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices