ovocie zelenina
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nový program EÚ: Viac ovocia, zeleniny a mlieka pre žiakov v školách

S novým školským rokom sa v školách v zapojených krajinách EÚ znovu začína program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka.

Súčasťou školského programu EÚ, ktorého cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky detí, bude distribúcia ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, ako aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť informovanosť žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Vďaka čoraz vyššiemu počtu zúčastnených škôl malo v školskom roku 2017/2018 z tejto iniciatívy v oblasti zdravého stravovania osoh už viac ako 30 miliónov detí v celej Európskej únii.

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: Je dôležité vedieť, odkiaľ naše potraviny pochádzajú, a oboznámiť sa s ťažkou prácou, ktorá s tým súvisí. Vďaka školským programom EÚ sa deti nielen dozvedia niečo viac o poľnohospodárstve a výrobe potravín, ale ochutnajú aj kvalitné výrobky a pocítia prínos z ich výživových hodnôt. Na vychutnanie dobrého jedla nie je nikdy priskoro!“ 

V rámci tohto programu sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Účasť na programe je síce dobrovoľná, no zapojiť sa rozhodli (či už do celého programu alebo len jeho časti) všetky členské štáty EÚ. Národné prídely pre všetkých 28 členských štátov, ktoré sa do programu zapoja v školskom roku 2018 – 19, boli schválené a prijaté Európskou komisiou v marci 2018. Členské štáty majú možnosť financovať tento program nielen z prostriedkov EÚ, ale aj z prostriedkov vlastnej pomoci.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Výber distribuovaných produktov rešpektuje zdravotné a environmentálne hľadiská, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť. Členské štáty môžu podporiť nákup miestnych alebo regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.

S distribúciou ovocia, zeleniny a mlieka sa spájajú aj rôzne vzdelávacie aktivity pre školopovinné deti. Takmer všetky krajiny zriadili výbory, v ktorých sú zastúpené orgány a zainteresované strany zo sektorov poľnohospodárstva, zdravotníctva a školstva. Viaceré z nich sa stretli v priebehu školského roka, aby dohliadli na tieto činnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices