peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chystá prísnejšie a jednotnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Teroristi a iní zločinci budú mať o čosi ťažší život. EÚ aktualizuje a sprísňuje kontroly prenosu hotovosti cez hranice a pravidlá proti praniu špinavých peňazí.

Tento týždeň o nich hlasuje Európsky parlament.

Prísnejšie a jednotnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí.

Kriminálne činnosti v EÚ ročne generujú zisk v hodnote 110 miliárd eur (predstavuje to 1% európskeho HDP). Tieto peniaze môžu byť neskôr použité na financovanie ďalších trestných činov alebo dokonca teroristických útokov.

Prepieranie špinavých peňazí je samozrejme trestné vo všetkých štátoch Únie, tresty sa však líšia, čo páchateľom umožňuje presúvať svoje ilegálne aktivity tam, kde im hrozia nižšie sankcie. Nové pravidlá majú tento problém vyriešiť. EÚ chce zjednotiť nielen definíciu sankcií ale aj skutkovej podstaty, vrátane cyberkriminality a prania vlastných špinavých peňazí, ktoré sa niekde nepovažuje za samostatný trestný čin, ale je súčasťou pôvodného trestného činu. Zlepšiť by sa mala aj cezhraničná policajná a súdna spolupráca.

Nová smernica „má za cieľ vyplniť právne medzery a rozdiely medzi národnými legislatívami, ktoré doteraz kriminálnici využívali. Predstavuje nový, efektívnejší nástroj na boj proti organizovanému zločinu na úrovni EÚ. Pranie špinavých peňazí je globálnym problémom a vyžaduje si primeranú odvetu. Orgány na presadzovanie budú mať efektívne nástroje na to, aby mohli zločincov obrať o ich najcennejší zdroj: peniaze,“ vysvetľuje autor parlamentnej správy Ignazio CORRAO(EFDD, Taliansko).

Kontroly hotovosti na hraniciach

Hlasovať sa bude aj o reforme pravidiel ohľadne kontrol hotovosti prenášanej cez vonkajšie hranice EÚ. Cestujúci musia dnes pri prestupe hraníc priznať, ak so sebou nesú obnos vyšší ako 10 000€. Definícia hotovosti sa však zmení a pravidlá sa budú vzťahovať aj na predplatené karty a ľahko predateľné komodity ako napríklad zlato alebo drahokamy. Priznávať bude treba aj tie. Taktiež ak budú posielané v balíku.

Viac..  M. Beňová: Antisemitizmus je na vzostupe v Európe aj mimo nej

Nová legislatíva si okrem toho kladie za cieľ zlepšiť spoluprácu medzi národnými orgánmi a to v rámci EÚ i mimo nej. Tresty za nepriznanie prenášanej hotovosti si môžu krajiny stanoviť samé, za predpokladu, že budú dostatočne odradzujúce.

„Musíme sa postarať o to, aby mali tí správni ľudia prístup k tým správnym údajom. Myslíme si, že dôležitou pridanou hodnotou pre prácu národných finančných spravodajských jednotiek by bola takáto európska jednotka,“ hovorí jedna zo spravodajcov Mady Delvaux (S&D, Luxembursko).

Za istých podmienok, pri podozrení na trestnú činnosť, budú môcť úrady sledovať aj pohyb hotovosti nižšej ako 10 000, prípadne ju dočasne zadržať. Keďže toto môže byť dopad na základné práva, legislatíva obsahuje záruky na to, aby úrady svoje právomoci neprekročili.

Ako vysvetľuje druhý spravodajca Juan Fernando López Aguilar (S&D, Španielsko): „Aktualizovali sme nástroje, ktorú budú mať k dispozícii orgány na presadzovanie práva, aby mohli lepšie monitorovať pohyb hotovosti. Zároveň sme sa však postarali o to, aby boli tieto pravidlá primerané a rešpektovali základné práva občanov.“

O oboch návrhoch bude plénum rokovať v utorok večer a hlasovať v stredu napoludnie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices