Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Boj proti praniu špinavých peňazí musí byť v rámci EÚ spoločnou prioritou

V oblasti boja proti legalizácii príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti je stále čo zlepšovať. Plénum Európskeho parlamentu (EP) sa preto bude dnes zaoberať návrhom úpravy smernice o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva.

Boj proti praniu špinavých peňazí pritom musí byť spoločnou prioritou všetkých členských krajín Európskej únie, a to bez výnimky,“ zdôraznila poslankyňa EP Monika Beňová. Sťaženie legalizácie príjmov z trestnej činnosti má totiž rozhodujúci význam pri potláčaní terorizmu a organizovanému zločinu. Zamedzenie prístupu teroristických skupín k peniazom a prevencia sú tak nevyhnutné z hľadiska zaručenia výraznejšej podpory bezpečnosti európskych krajín a ich občanov,“ uviedla.

Cieľom navrhovanej úpravy je aj zvyšovanie efektivity justičnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ, nakoľko medzi nimi existuje v tejto sfére stále mnoho rozdielov. Otázky týkajúce sa obmedzovania financovania terorizmu nie sú nové a Únia má v danej oblasti viacero fungujúcich nástrojov. Vývoj a prax však ukazujú na potrebu ďalších,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Súčasťou snáh je aj posilnenie uplatňovania už existujúcich právnych predpisov a noriem. Rovnako aj vyššia účinnosť ochrany oznamovateľov, ktorí nahlasujú informácie týkajúce sa prania špinavých peňazí,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices