peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Boj proti praniu špinavých peňazí: EÚ sprísni kontroly hotovostných tokov

Poslanci schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré tiež sprísnia kontroly hotovostných tokov. Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu. 

Nová smernica by odstránením medzier v aktuálnych pravidlách proti praniu špinavých peňazí mala sťažiť financovanie teroristických a iných protiprávnych aktivít. Cieľom nariadenia je uľahčiť zodpovedným orgánom odhalenie a zastavenie podozrivých finančných tokov.

Nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí zavádzajú:

  • celoúnijné definície trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí,
  • celoúnijné minimálne sankcie, napríklad najvyššia trestná sadzba za pranie špinavých peňazí na úrovni aspoň štyroch rokov odňatia slobody,
  • nové dodatočné sankcie, ktoré napríklad znemožnia osobe odsúdenej za pranie špinavých peňazí uchádzať sa o verejnú funkciu či zotrvať vo funkcii pracovníka verejnej správy a zamedzia jej prístup k verejnému financovaniu.

Parlament schválil smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí pomerom hlasov 634 (za): 46 (proti): 24 (zdržalo sa hlasovania).

Nové pravidlá týkajúce sa hotovostných tokov cez vonkajšie hranice EÚ:

  • rozširujú definíciu hotovosti o zlato a anonymné predplatené platobné karty,
  • povoľujú zodpovedným orgánom zaznamenávať aj pohyby hotovosti pod súčasnou hranicou 10.000 eur a v prípade podozrenia z páchania trestnej činnosti aj jej dočasné zaistenie,
  • zavádzajú oznamovaciu povinnosť aj na nesprevádzanú hotovosť, teda peniaze zasielané napríklad poštou či kuriérom.

Poslanci schválili nariadenie o kontrolách hotovostných peňažných prostriedkov pomerom hlasov 625 (za): 39 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania).

Vyhlásenie spravodajcov

Spravodajca Ignazio Corrao (EFDD, IT) uviedol: „Nové pravidlá o kriminalizácii prania špinavých peňazí udrú na páchateľov tam, kde ich to bolí najviac: v oblasti peňazí. Pravidlá bránia zločincom financovať ich aktivity – legálne či nelegálne – z výnosov z ich protiprávnej činnosti. Pranie špinavých peňazí je nebezpečný zločin a jeho škodlivé dôsledky sa často podceňujú. Smernica prináša nové dôležité nástroje na boj proti tomuto zločinu.‟

Spravodajca Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) uviedol: „Riadny boj proti hospodárskym podvodom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu si zo strany EÚ vyžaduje posilnenie kontrol hotovosti, ktorá vstupuje a opúšťa jej územie. Do nových pravidiel sme zakomponovali osvedčené medzinárodné postupy a odstránili sme niektoré nedostatky súčasného právneho rámca.‟

Spravodajkyňa Mady Delvaux (S&D, LU) uviedla: „Hotovosť je ťažko sledovateľná a ľahko prevediteľná, a preto ju zločinci často využívajú. Týmto nariadením posilňujeme nástroje na boj proti praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu zlepšením a zrýchlením výmeny informácií medzi zodpovednými orgánmi a zavedením komplexnejšej definície hotovosti.‟

Reakcie slovenských poslancov

Viac..  Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

„Hotovostné peňažné transakcie často slúžia na financovanie zločineckých aktivít či terorizmu. Dôkladná kontrola finančných tokov môže takýmto aktivitám zabrániť a zvýšiť našu bezpečnosť,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Poslancami schválená  legislatíva je výsledkom dohody medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ. Nové pravidlá musí po Parlamente formálne odobriť aj Rada.

Členské štáty budú mať odo dňa vstupu smernice proti praniu špinavých peňazí do platnosti 24 mesiacov na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva. Nariadenie o kontrolách hotovostných peňažných prostriedkov nadobudne účinnosť 30 mesiacov po vstupe do platnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices