internet
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ si posvieti na internet. Teroristický obsah sa bude odstraňovať do jednej hodiny

Európska komisia navrhuje nové pravidlá na odstránenie teroristického obsahu z internetu.

 Predseda Komisie Jean-Claude Juncker 12. septembra 2018 vo svojej správe o stave Únie uviedol: „Európania právom očakávajú, že im ich Únia zaistí bezpečnosť. Preto dnes Komisia navrhuje nové pravidlá, podľa ktorých sa bude teroristický obsah odstraňovať z internetu do jednej hodiny. Ide o kritický časový interval, v ktorom vznikajú najväčšie škody.“

Predseda Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2018 predstavil nové pravidlá, podľa ktorých sa bude teroristický obsah odstraňovať z internetu do jednej hodiny. Nové pravidlá sú predstavené týždeň pred neformálnym stretnutím v Salzburgu, na ktorom by sa lídri EÚ mali venovať otázkam bezpečnosti. Pre každú internetovú platformu, ktorá chce ponúkať svoje služby v Európskej únii, budú platiť jasné pravidlá zabraňujúce zneužitiu ich služieb na šírenie teroristického obsahu. Zavedú sa aj prísne opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby cieľom bol len teroristický obsah a sloboda prejavu na internete zostala zachovaná.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti povedal: „Teroristická propaganda nemá v našej spoločnosti miesto – online alebo offline. Vďaka našej dobrovoľnej spolupráci na internetovom fóre v EÚ sme už dosiahli významný pokrok pri odstraňovaní teroristického obsahu na internete. Musíme však zvýšiť rýchlosť a účinnosť, aby sme si udržali čelnú pozíciu, a to v celej EÚ. Mnohé nedávne útoky v EÚ ukázali, ako teroristi zneužívajú internet na šírenie svojich správ. Dnes na takéto zneužívanie internetu hovoríme „už stačilo“.

Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu, dodal: Keby ste v uliciach našich miest rozdávali letáky podnecujúce k terorizmu, neprešlo by vám to bez trestu. A nemalo by byť možné to robiť ani na internete. Aj keď sa sme vďaka dobrovoľnému úsiliu dosiahli pokrok v oblasti odstraňovania teroristického obsahu z internetu, nie je to dosť. Musíme zabrániť tomu, aby bol obsah nahrávaný, zabezpečiť, aby sa odstránil čo najrýchlejšie ako je to možné, pred tým, ako môže spôsobiť vážne škody.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová sa vyjadrila: „Toto nariadenie je reakciou na obavy občanov. Navrhujeme osobitné pravidlá pre teroristický obsah, ktoré je obzvlášť nebezpečný pre našu bezpečnosť a dôveru v digitálny svet. To, čo je nezákonné offline, je nezákonné aj online. EÚ bude aj naďalej aktívne pracovať na vytvorení bezpečnejšieho internetu, ktorý slúži ľuďom a je založený na našich hodnotách.“

Teroristický obsah sa aj naďalej na internete vyskytuje a šíri a pre európsku spoločnosť predstavuje reálnu hrozbu. Len v januári 2018 bolo zaznamenaných takmer 700 nových prípadov oficiálnej online propagandy Dá’iš.

Komisia na dobrovoľnom základe pracuje s niekoľkými kľúčovými zainteresovanými stranami v rámci internetového fóra EÚ vrátane online platforiem, členských štátov a Europolu, aby sa obmedzila prítomnosť teroristického obsahu na internete. Komisia v marci spoločnostiam a členským štátom odporučila niekoľko opatrení na ďalšie zintenzívnenie tejto práce. Napriek tomu, že toto úsilie prinieslo pozitívne výsledky, celkový pokrok nebol dostatočný.

Novými pravidlami navrhnutými Komisiou sa pomôže zabezpečiť, aby sa teroristický obsah z internetu rýchlo odstránil. Hlavné aspekty nových pravidiel sú:

  • pravidlo jednej hodiny: teroristický obsah je z dôvodu rýchlosti, akou sa šíri, najškodlivejší v prvých hodinách výskytu online. Preto Komisia navrhuje právne záväznú jednohodinovú lehotu, v ktorej sa má obsah na základe príkazu od príslušných vnútroštátnych orgánov odstrániť,
  • jasná definícia teroristického obsahu ako materiálu, ktorý podnecuje k páchaniu teroristických trestných činov alebo ich obhajuje, propaguje činnosti teroristickej skupiny alebo poskytuje technické inštrukcie na páchanie teroristických trestných činov,
  • povinnosť náležitej starostlivosti pre všetky platformy, aby sa zabezpečilo, že sa nezneužívajú na šírenie teroristického obsahu na internete. V závislosti od rizika šírenia teroristického obsahu prostredníctvom ich platforiem budú poskytovatelia služieb povinní podnikať aj iniciatívne opatrenia, napríklad využívať nové nástroje, aby lepšie chránili svoje platformy a svojich používateľov pred zneužívaním teroristami,
  • intenzívnejšia spolupráca: návrhom sa zriaďuje rámec posilnenej spolupráce medzi poskytovateľmi hostingových služieb, členskými štátmi a Europolom. Od poskytovateľov hostingových služieb a od členských štátov sa bude žiadať, aby zriadili kontaktné miesta, ktoré budú k dispozícií nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a tým zjednodušili ďalšie spracovanie príkazov na odstránenie nelegálneho obsahu a hlásení.
  • silnejšie záruky: Poskytovatelia obsahu sa budú môcť spoľahnúť na účinné mechanizmy podávania sťažností, ktoré budú musieť zaviesť všetci poskytovatelia služieb. Ak odstránenie obsahu nebude opodstatnené, od poskytovateľa služieb sa bude očakávať, že ho čo najrýchlejšie obnoví. Vnútroštátne orgány budú poskytovať účinné súdne prostriedky nápravy a poskytovatelia platforiem a obsahu budú mať právo napadnúť príkaz na odstránenie. V prípade platforiem, ktoré využívajú automatizované detekčné nástroje, by mal byť zavedený osobný dohľad a malo by sa využívať manuálne overovanie, aby sa zabránilo chybným odstráneniam,
  • väčšia transparentnosť a povinnosť zodpovedať sa: transparentnosť a dohľad sa zaručí prostredníctvom každoročných správ o transparentnosti vyžadovaných od poskytovateľov služieb a členských štátov, v ktorých sa uvedú spôsoby boja proti teroristickému obsahu, ako aj pravidelné hlásenia o podniknutých iniciatívnych opatreniach,
  • silné a odstrašujúce finančné sankcie: členské štáty budú musieť zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za nedodržanie príkazov na odstránenie teroristického obsahu z internetu. Ak sa budú pravidelne nedodržiavať príkazy na odstránenie takéhoto obsahu, môžu sa poskytovateľovi služieb uložiť peňažné sankcie až do 4 % jeho celkového obratu za posledný obchodný rok.
Viac..  M. Lexmann: Ak chce Fico skutočne mier, prečo predáva zbrane autoritárskemu Azerbajdžanu?

Súvislosti

Komisia vo svojom oznámení zo septembra 2017 prisľúbila monitorovať pokrok v boji proti nezákonnému obsahu na internete a posúdiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia na zabezpečenie jeho rýchleho odhalenia a odstránenia vrátane možných legislatívnych opatrení na doplnenie existujúceho regulačného rámca.

Komisia v rámci nadväzujúcich opatrení v marci 2018 spoločnostiam a členským štátom odporučila niekoľko operatívnych opatrení na ďalšie zintenzívnenie tejto práce. Odporúčania sa týkali všetkých foriem nezákonného obsahu s osobitným zameraním na teroristickú propagandu.

Na boj proti ďalším formám nezákonného obsahu, ako sú napríklad nenávistné prejavy na internete, sa významné IT spoločnosti (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat a Dailymotion) zaviazali dodržiavať kódex správania. Spoločnosti sa zaviazali bezodkladne vyhodnocovať a v prípade potreby odstraňovať nezákonný xenofóbny a rasistický obsah (väčšinu do 24 hodín), pomáhať používateľom oznamovať nezákonné nenávistné prejavy a zlepšiť podporu občianskej spoločnosti, ako aj koordináciu s vnútroštátnymi orgánmi.

Lídri EÚ v júni 2018 v záveroch Európskej rady privítali zámer Komisie predložiť legislatívny návrh na zlepšenie odhaľovania a odstraňovania obsahu, ktorý podnecuje k nenávisti a páchaniu teroristických činov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices