Smolkova
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková: Členské štáty musia garantovať dostupnosť vody každej skupine obyvateľstva

Poslanci v utorok schválili návrh smernice zameraný na posilnenie dôvery spotrebiteľov vo vodu z vodovodu, ktorá je výrazne lacnejšia a k životnému prostrediu šetrnejšia ako balená voda.

Parlamentom schválený legislatívny text sprísňuje limity pre niektoré znečisťujúce látky, vrátane olova – o polovicu, istých endokrinných disruptorov – napríklad polyfluóralkylovaných látok (PFAS), či škodlivých baktérií. Zavádza tiež povinnosť monitorovať úroveň mikroplastov prítomných vo vode.

Ľahší prístup k vode

Členské štáty by podľa poslancov mali prijať opatrenia na zabezpečenie univerzálneho prístupu k čistej vode v celej EÚ a zároveň uľahčiť prístup k vode v obciach a vo verejných budovách – napríklad budovaním bezplatných pitných fontánok, kde je to technicky realizovateľné a primerané. Parlament tiež presadzuje, aby reštaurácie, jedálne a poskytovatelia stravovacích služieb ponúkali svojim klientom vodu zadarmo alebo len za malý servisný poplatok.

Right2Water: Právo na vodu

V nadväznosti na občiansku iniciatívu Right2Water (Právo na vodu) poslanci zopakovali svoju požiadavku, aby sa členské štáty zamerali aj na potreby zraniteľných a marginalizovaných skupín. Schválený text od vnútroštátnych orgánov požaduje, aby identifikovali osoby bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom k pitnej vode, zvážili možné riešenia ich situácie a informovali ich o možnostiach pripojenia sa na rozvodnú sieť alebo o alternatívnych možnostiach prístupu k pitnej vode.

Vyhlásenie spravodajcu

„Spôsob, akým využívame vodu, predurčuje budúcnosť ľudstva. Je zrejmé, že každý by mal mať prístup k čistej a kvalitnej vode a my by sme mali urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili jej cenovú dostupnosť pre každého,‟ uviedol spravodajca Michel Dantin (EPP, FR).

Reakcie slovenských poslancov

 „Z kohútika nám na Slovensku tečie doslova tekutý poklad naša  voda. Teším sa preto, že sme schválili, aj na základe petície takmer 2 miliónov ľudí z EÚ, zlepšenú dostupnosť a ochranu pitnej vody. Je alarmujúce, že sa i do našej VODY (aj do Dunaja) už dostali mikroplasty. Musíme preto bojovať proti jej znečisťovaniu,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

Viac..  Ivan Štefanec: Právo pýtať sa premiéra aj nepríjemné otázky majú všetci novinári

„Každý občan EÚ musí mať istotu, že voda, ktorú pije, neobsahuje škodlivé látky. Členské štáty musia garantovať dostupnosť vody každej skupine obyvateľstva. Obce môžu využívať eurofondy na zriaďovanie pitných fontánok či prívod vody. Na druhej strane je nutné pitnú vodu šetriť, pretože aj dnes k nej nemajú prístup milióny ľudí,‟ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Je dôležité, aby mal každý občan prístup k zdravej pitnej vode. V novej úprave sprísňujeme parametre, ktoré musí nezávadová voda spĺňať,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Návrh smernice bol v pléne schválený pomerom hlasov 300 (za): 98 (proti): 274 (zdržalo sa hlasovania). Parlament začne rokovať o konečnom texte novej legislatívy s Radou v momente, keď sa ministri dohodnú na svojej rokovacej pozícii.

Súvislosti

Cieľom navrhovanej legislatívnej úpravy je zvýšiť dôveru občanov v zásobovanie vodou a zvýšiť využívanie pitnej vody z vodovodných kohútikov, čo by mohlo zároveň viesť k menšiemu využívania plastov a k zníženiu objemu plastového odpadu – a to aj v moriach. Podľa Európskej komisie by nižšia spotreba balenej vody mohla domácnostiam v EÚ ušetriť viac ako 600 miliónov eur ročne.

Plastové fľaše patria medzi najčastejšie nachádzané jednorazové plastové predmety na európskych plážach. Novela smernice o pitnej vode je dôležitým medzníkom pri napĺňaní stratégie EÚ pre plasty, ktorá bola predstavená v januári 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices