Tibor Navracsics
Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

EÚ predstavuje nový nástroj na podporu digitálnych technológií na vyučovanie a učenie sa

Európska komisia predstavila nový nástroj, ktorý má pomôcť všetkým školám v EÚ, ako aj v Rusku, Gruzínsku a Srbsku posúdiť, ako využívajú digitálne technológie na vyučovanie a učenie sa. Nástroj SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, t. j. sebareflexia o efektívnom učení sa s podporou využívania inovačných vzdelávacích technológií) bude mať v EÚ k dispozícii 76,7 milióna študentov a učiteľov v 250 000 školách, pričom ho budú môcť využívať dobrovoľne.

Teraz sa zavádza v 24 jazykoch EÚ a v budúcnosti budú nasledovať ďalšie mutácie. Na platforme SELFIE sa môže zaregistrovať akákoľvek zainteresovaná škola (školy vyššieho primárneho, sekundárneho a odborného vzdelávania) a začať tak viesť sebareflexiu. Cieľom Komisie je do konca roka 2019 zapojiť milión študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics pred predstavením SELFIE na strednej škole Klementyny Hoffmanowej vo Varšave uviedol: „SELFIE môže našim školám pomôcť účelne a komplexne začleniť technológie do vyučovania a učenia sa. Vďaka tomu, že bude zhromažďovať myšlienky vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov a žiakov, môže významne prispieť k tomu, aby vzdelávanie v Európe bolo adekvátne pre digitálny vek. Som presvedčený, že SELFIE nám pomôže posilniť digitálne zručnosti Európanov. To je kľúčové, ak chceme všetkým sprístupniť príležitosti globalizovanej vedomostnej ekonomiky.Zároveň ide o nevyhnutný predpoklad budovania spoločností, v ktorých sú ľudia samostatnými a rozhodujúcimi používateľmi nových technológií, a nie pasívnymi spotrebiteľmi.“

SELFIE je jednou z 11 iniciatív akčného plánu digitálneho vzdelávania, ktorý Komisia predstavila v januári tohto roka.Cieľom akčného plánu je rozvíjať digitálne zručnosti v Európe a podporiť inovatívne využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní a učení sa.

Ako SELFIE funguje

Keď sa škola rozhodne využiť SELFIE, žiaci, vedúci pracovníci škôl a učitelia sa zapoja do úvah o sérii krátkych vyhlásení na posúdenie, či sa pri vyučovaní a učení sa používajú technológie.Nástroj má modulárny charakter. Školy si môžu vybrať zo série voliteľných vyhlásení a pridať osem prispôsobených otázok tak, aby zodpovedali ich príslušným potrebám a prioritám. Vyplnenie dotazníka trvá 20 až 30 minút. Škola potom dostane na mieru šitú správu s výsledkami. Správa, ktorú pre danú školu vygeneruje nástroj SELFIE, sa môže využiť na dialóg v školskej komunite s cieľom vymedziť kroky na zlepšenie využívania digitálnych technológií v záujme kvalitnejšieho vzdelávania. Mohla by sem patriť napríklad osobitná odborná príprava pre učiteľov alebo podpora študentov v otázkach, ako je bezpečnosť online. Všetky odpovede na SELFIE sú anonymné a nezbierajú sa žiadne osobné údaje. Údaje sa nebudú využívať na zoraďovanie škôl či vzdelávacích systémov.

Viac..  Digitálna suverenita: európsky akt o čipoch nadobudol účinnosť

Ďalšie kroky

Nástroj SELFIE je už dostupný v školách v Srbsku a začiatkom budúceho roka sa sprístupní všetkým krajinám v regióne západného Balkánu. V dňoch 4. a 5. apríla 2019 sa v Madride v spolupráci so španielskym ministerstvom školstva uskutoční konferencia venovaná SELFIE.Podujatie spojí školy z celej Európy, ktoré budú využívať tento nástroj, a ich skúsenosti a spätná väzba sa použijú na jeho ďalšie zlepšovanie.

Komisia takisto vyvinie pomôcky pre školy, aby im pomohla prijať kroky potrebné na rozšírenie využívania digitálnych technológií po tom, čo tieto školy vyplnili dotazník SELFIE.Komisia navyše v súčasnosti skúma potenciálne synergie s existujúcimi sieťami učiteľov a škôl, najmä s eTwinningom, čo je online platforma podporovaná z programu Erasmus+, ktorá sa stala najväčšou sieťou učiteľov na svete.

Súvislosti

Nástroj sa zavádza na jednej z varšavských stredných škôl. V hlavnom meste Poľska zároveň prebieha výročná konferencia eTwinningu, na ktorej sa zúčastňuje aj komisár NavracsicsKomisár Navracsics a poľská ministerka školstva Anna Zalewska navštívia spomínanú strednú školu, aby sa zoznámili so študentmi a učiteľmi a presvedčili sa, ako škola začleňuje technológie do vzdelávania.

Komisia na vývoji nástroja SELFIE spolupracovala s ministerstvami školstva a odborníkmi na digitálne vzdelávanie z celej Európy. K partnerským inštitúciám patria Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) a Inštitút UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní.

Minulý rok skúšobnú verziu nástroja mohlo otestovať 650 škôl v 14 krajinách. Z tohto pilotného projektu vzišlo 67 000 návrhov, ako SELFIE ešte viac zjednodušiť a zlepšiť.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices