europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci poukázali na narastajúce obavy týkajúce sa stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku

EÚ naliehavo potrebuje komplexný, trvalý a objektívny mechanizmus na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv, uvádza sa v uznesení EP, ktoré spomína aj Slovensko.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré nadväzuje na plenárnu rozpravu s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom zo dňa 23. októbra, vyjadrili poľutovanie nad tým, že Komisia dosiaľ nepredložila legislatívny návrh ustanovujúci mechanizmus EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv. Parlament pritom takýto mechanizmus požadoval už v októbri 2016.

Uznesenie pripomína, že Európsky parlament vyzval Radu (ministrov) EÚ, aby postupovala podľa článku 7 Zmluvy o EÚ (ZEÚ) a rozhodla, či v Maďarsku existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ. Komisia sa na Radu obrátila kvôli situácii v Poľsku a rovnako žiada prijatie rozhodnutia na základe čl. 7 ZEÚ.

Parlament v tejto súvislosti vyzval Radu, aby si riadne plnila svoju inštitucionálnu úlohu v prebiehajúcich postupoch podľa článku 7 ZEÚ, aby ihneď a v plnom rozsahu informovala Parlament vo všetkých etapách postupu a aby pozvala poslancov na svoje zasadnutie za účelom prediskutovania odôvodneného návrhu EP k Maďarsku.

Poslanci tiež poukazujú na narastajúce obavy týkajúce sa stavu demokracie a právneho štátu na Malte, na Slovensku a v Rumunsku. Všímajú si tiež vysoký počet postupov voči niektorým členským štátom pre neplnenie si povinností v oblasti spravodlivosti, základných práv a občianstva.

Problémy v niektorých členských štátoch s uplatňovaním zásad právneho štátu a demokracie ohrozujú priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a legitimitu vonkajšej činnosti Únie, a to najmä v súvislosti s prístupovou a susedskou politikou EÚ, uvádza sa v uznesení.

Poslanci pripomínajú, že na dialógu založený rámec pre právny štát, ktorý vytvorila Európska komisia v roku 2014, bol dosiaľ využitý iba raz – v prípade Poľska. Zároveň však konštatujú, že tento nástroj sa ukázal byť nedostatočne účinný v snahe o predchádzanie alebo odstraňovanie hrozieb pre právny štát.

Viac..  Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Mechanizmus, ktorý navrhuje Európsky parlament, by sa mal opierať o každoročné a na dôkazoch založené posudzovanie dodržiavania hodnôt zakotvených v čl. 2 Zmluvy o EÚ v každom členskom štáte. Súčasťou mechanizmu by mali byť odporúčania pre jednotlivé krajiny Únie a medziparlamentné rozpravy.

Uznesenie tiež vyzýva Komisiu, aby zvážila prepojenie tohto mechanizmu snávrhom nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch.

Reakcie slovenských poslancov

„Každý štát, ktorý vstúpil do Európskej únie, sa zaviazal dodržiavať demokratické kritériá vládnutia a práva občanov. Na ich vymáhanie musí existovať spoločný a široko prijatý mechanizmus. Odmietam však to, aby bolo zasahované do oblastí, ktoré nie sú predmetom základných zmlúv Európskej únie,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices