cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Audítori EÚ: Cestujúci sa musia stále domáhať uplatňovania svojich práv

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov je systém práv cestujúcich v EÚ dobre vyvinutý, ale na to, aby ich mohli cestujúci využiť, musia sa ich domáhať. Cestujúci často nie sú informovaní o svojich právach a chýbajú im praktické informácie, ako ich získať, konštatujú audítori. Vyjadrili niekoľko odporúčaní na zlepšenie, vrátane automatickej náhrady za meškanie v niektorých situáciách, aby o ňu cestujúci nemuseli žiadať sami. Predložili aj desať tipov v snahe zlepšiť skúsenosť z cestovania každého cestujúceho.

Európska komisia stanovila súbor základných práv cestujúcich v EÚ, ktoré sú spoločné pre štyri druhy verejnej dopravy: leteckú, železničnú, vodnú a autobusovú. Tieto práva sú zaručené pre všetky druhy dopravy, hoci rozsah pokrytia a špecifické pravidlá sa v jednotlivých nariadeniach líšia.

S cieľom preskúmať, či sú práva cestujúcich účinne chránené, audítori navštívili Českú republiku, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko a Fínsko a uskutočnili dva prieskumy medzi cestujúcimi. Zistili, že vďaka rozsahu nariadení je rámec EÚ jedinečný z globálneho hľadiska. Mnoho cestujúcich však nie je dostatočne informovaných o svojich právach a často ich nedosiahnu z dôvodu problémov s presadzovaním. Okrem toho, hoci základné práva majú chrániť všetkých cestujúcich, rozsah ochrany závisí od použitého druhu dopravy.

„Záväzok EÚ voči právam cestujúcich je nesporný,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Avšak na to, aby systém čo najlepšie slúžil záujmom cestujúcich, musí byť jednotnejší, užívateľsky jednoduchší a účinnejší.”

Početné ustanovenia nariadení sa môžu vykladať rôzne a vo výške náhrady sa nezachováva nákupná hodnota, pretože neexistujú ustanovenia o jej úprave o infláciu. Podľa audítorov obmedzenia týkajúce sa právomoci vnútroštátnych orgánov presadzovania a rôzne výnimky výrazne zužujú pokrytie právami cestujúcich.

Miera informovanosti cestujúcich zostáva pomerne nízka a informačné kampane mohli poskytnúť viac praktických usmernení k tomu, ako konať v prípade prerušenia cesty. Súčasný systém náhrad kladie výrazné administratívne zaťaženie na dopravcov aj cestujúcich a postupy nie sú transparentné. K cestujúcim na tej istej ceste sa môže pristupovať odlišne a prístup k presadzovaniu ich práv sa líši podľa druhu dopravy a členského štátu.

Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Karol, cestujúci, ktorý odpovedal v prieskume audítorov, uviedol svoju skúsenosť: „Všetky lety z Gdanska meškali z dôvodu zlého počasia. Po obnovení leteckej prepravy bolo lietadlo pridelené na moju trasu napokon použité na prevádzku iného letu. Podal som sťažnosť, takisto ako iní cestujúci z môjho letu. Niektorí z nás nedostali nijakú náhradu, zatiaľ čo iní áno, hoci podmienky meškania boli rovnaké.“

Greta sa tiež zúčastnila prieskumu: „Na ceste z Düsseldorfu do Krakova som v Prahe zmeškala vlakové spojenie. Lístok mi predal nemecký dopravca, ale časť cesty zabezpečoval český dopravca. Z dôvodu meškania som mohla v ceste pokračovať až na nasledujúci deň. Obidve železničné spoločnosti mi odopreli ubytovanie v hoteli a hotel v Prahe som si musela rezervovať na vlastné náklady. Ani jedna z týchto dvoch spoločností sa necítila zodpovedná za náhradu týchto nákladov či odškodnenie z dôvodu meškania.“

Podľa audítorov monitorovanie zo strany Európskej komisie viedlo k objasneniam nariadení. Skutočnosť, že Komisia nemá mandát zabezpečiť presadzovanie práv, však vedie k odlišnému uplatňovaniu práv cestujúcich.

Audítori vyjadrujú niekoľko odporúčaní na zlepšenie:

  • zlepšiť jednotnosť, jasnosť a účinnosť rámca práv cestujúcich v EÚ vrátane povinnosti dopravcov do 48 hodín od vzniku prerušenia cesty vysvetliť jeho príčiny a vyplatiť automatické náhrady za meškanie;
  • zvýšiť informovanosť cestujúcich;
  • ďalej posilniť postavenie vnútroštátnych orgánov presadzovania a posilniť mandát Komisie.

O dac

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices