Spoznaj krásy Rakúska ako výskumný administrátor na Viedenskej univerzite v rámci projektu s názvom Politika morskej biodiverzity

Viedenská univerzita – katedra politológie hľadá výskumného administrátora na projekt  ERIP MARIPOLDATA s názvom Politika morskej biodiverzity: Globálna a národná politika aj postupy monitorovania oceánov, ktorý prebieha od novembra 2018 do októbra 2023. Hlavným cieľom spoločnosti je vyvinúť a aplikovať novú metodológiu založenú na analýze vedecko-politických vzťahov v empirickom výskume.

Úspešný kandidát bude súčasťou výskumného tímu so sídlom na Viedenskej univerzite a jeho hlavné povinnosti budú:

 • Plánovanie ciest a stretnutí členov spoločnosti;
 • organizovanie udalostí v rámci projektov, seminárov, workshopov a konferencií;
 • monitorovanie rozpočtov projektov v spolupráci s výskumnou službou Viedenskej univerzity, aby sa zabezpečilo, že všetky výdavky a postupy okolo zmlúv budú efektívne spracované cez finančný systém univerzity;
 • udržiavať záznamy o projektoch a pomáhať výskumným pracovníkom pri uchovávaní osobných údajov;
 • spravovanie webových stránok či písanie blogov;
 • vykonávanie výskumných úloh vrátane zberu literatúry o hlavných témach štúdie alebo rozhovorov v závislosti od potrieb projektu a pracovného plánu.

 

Základné požiadavky:

 • Mať min. dvojročné skúsenosti s administratívnou činnosťou;
 • vynikajúce komunikačné schopnosti v nemeckom alebo anglickom jazyku v písomnej aj ústnej podobe;
 • zručnosti s finančným riadením, plánovaním rozpočtu či oblasťou komunikácie s verejnosťou;
 • skúsenosti s administratívou projektov financovaných v EÚ;
 • kurz alebo certifikát z riadeného projektu (napr. úroveň PMA D, EBCL);
 • vedieť pracovať s tabuľkami, webovými administratívnymi systémami a rôznymi sociálnymi médiami.

Žiadosti vrátane motivačných listov a životopisov (v angličtine alebo nemčine) posielajte na emailovú adresu maripoldata.erc@univie.ac.at do 23. novembra 2018. 

Dĺžka projektu a doby zamestnania: 5 rokov;

Plat: 1730 Eur (mesačne).

Viac informácií nájdete TU. 

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Kováčová.

O mib

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Komisia navrhla Rade predĺženie platnosti niekoľkých núdzových opatrení EÚ zavedených minulý rok na riešenie energetickej krízy. Hoci je …

Consent choices