Zitnanska
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím pomôže zvýšiť kvalitu ich života

Automatické uznávanie preukazu zdravotného postihnutia a výhody v oblasti cestovania, kultúry či športu pre jeho držiteľov. Presne to prináša projekt Európskeho preukazu zdravotného postihnutia, ktorý predstavila Európska komisia v roku 2015. Keďže v krajinách, ktoré sa do tohto projektu zapojili, už pozorujú prvé výsledky, europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, ECR) zorganizovala spoločne s českou europoslankyňou Olgou Sehnalovou a talianskym europoslancom Brandom Benifei konferenciu, ktorej cieľom bolo priniesť výsledky a skúsenosti s týmto projektom.

S mojou českou kolegyňou, poslankyňou Olgou Sehnalovou, sme sa rozhodli zorganizovať túto konferenciu najmä kvôli tomu, že ani Česká republika, ani Slovensko sa napriek nášmu osobnému naliehaniu do pilotného projektu nezapojili. Chceli sme preto od zúčastnených členských štátov a Európskej komisie poznať výsledky tohto pilotného projektu, ako aj to, či bude koncept európskeho preukazu zdravotného postihnutia do budúcnosti pokračovať,“ hovorí na úvod europoslankyňa Jana Žitňanská.

Do projektu sa zapojilo osem členských štátov – Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Taliansko, Malta, Slovinsko a Rumunsko, pričom jeho hlavným cieľom bola podpora inklúzie, rovného prístupu osôb so zdravotným postihnutím ku kultúre a športu, automatické cezhraničné uznávanie preukazu, ako aj zvyšovanie povedomia verejnosti. K preukazu sa viažu taktiež niektoré výhody, ku ktorým patrí napríklad voľný, prípadne zlacnený vstup na miesta či atrakcie, vstup zdarma pre tlmočníka alebo asistenta, rezervované sedadlá či miesta, ktoré sú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím a prispôsobené skupinové exkurzie, sprievodcovia a letáčiky.

Ako vyplýva z hodnotení projektov, jedna z najväčších výhod oceňovaných držiteľmi karty je, že nemusia nikomu dokazovať a vysvetľovať svoje zdravotné postihnutie, čo je významné najmä u tých držiteľov, u ktorých nie je zdravotné postihnutie viditeľné. Taktiež veľmi pomôže v prípadoch, kedy v inom členskom štáte nechcú národnú kartu pre osoby so zdravotným postihnutím uznať. Z pripomienok, ktoré sme od držiteľov karty zaznamenali je, že by veľmi ocenili zahrnutie zliav na dopravu medzi výhody poskytované kartou,“ hovorí europoslankyňa.

Počas konferencie boli predstavené skúsenosti s projektom Európskeho preukazu zdravotného postihnutia vo Fínsku a Belgicku. Zástupcovia oboch krajín sa zhodli, že kľúčom k úspechu projektu je čo najširšia konzultácia so všetkými zainteresovanými stranami, ako aj informačné kampane.

Podľa fínskej zástupkyne Petry Rantamäki pri zavedení projektu sa vyskytli niektoré počiatočné problémy, ktoré sa však vďaka lepším konzultáciám či koordinácií na jednotlivých úrovniach dali odstrániť. Fínsko je taktiež medzi štátmi zapojenými do projektu v istom zmysle raritou, keďže pred spustením projektu nemali žiadny národný preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a začínali teda celkový koncept od nuly. Jedineční sú tiež preto, že projekt získal finančnú podporu aj z národných zdrojov a bude preto do budúcnosti udržateľný.

Viac..  Európsky týždeň mobility 2023

Belgicko malo počas konferencie dokonca dvoch zástupcov, a to rečníka z ministerstva sociálnych vecí a rečníka, ktorý je sám držiteľom tohto preukazu. Podľa oboch bol projekt v Belgicku veľmi úspešný, hoci Belgicko so svojou zložitou administratívnou štruktúrou zaznamenalo práve v tejto oblasti určité rezervy. Na druhej strane však projekt dokázal odhaliť aj problémy s bariérami u mnohých budov, keďže aj múzeá, kiná či divadlá, ktoré sa chceli do projektu zapojiť a poskytnúť držiteľom karty výhody, nakoniec narazili na to, že osoby so zdravotným postihnutím ich kvôli rôznym bariéram nebudú môcť navštíviť. Podľa zástupcu belgického ministerstva budú práve tieto poznatky základom pre ďalšie zlepšenia.

Posledná rečníčka, Inmaculada Placencia, ktorá pôsobí v jednotke Európskej komisie zameranej na osoby so zdravotným postihnutím uviedla, že vďaka rozdielnym prístupom zapojených štátov k projektu je možné identifikovať množstvo rozličných osvedčených postupov, ktoré budú môcť byť použité pri ďalšom rozvoji Európskeho preukazu. Taktiež zdôraznila, že pilotný projekt teraz čaká nezávislé zhodnotenie a publikácia záverečnej správy, ktorá by sa mala objaviť v druhej polovici budúceho roka, a ktorá bude základom pre rozšírenie Európskeho preukazu zdravotného postihnutia. Už teraz však Európska komisia zaznamenala záujem o pokračovanie projektu aj z členských štátov, ktoré do pilotného projektu zapojené neboli, a to napríklad z Írska.

Ako sa počas konferencie rečníci, ako aj účastníci zhodli, bolo by skvelé, keby v budúcnosti došlo k rozšíreniu projektu Európskeho preukazu zdravotného postihnutia, a to nielen na všetky členské štáty Európskej únie, čo by zabezpečilo, že preukaz bude skutočne platný na celom území EÚ a výhody sa budú vzťahovať na všetkých bez rozdielu, ale malo by dôjsť aj k čo najväčšiemu rozšíreniu výhod poskytovaných v rámci tohto preukazu. Dúfam tiež, že skúsenosti z ôsmich priekopníckych krajín, ktoré nám ukázali, ako tento preukaz môže fungovať, ale aj identifikovali počiatočné nedostatky projektu a jeho riešenia, nám budú slúžiť pri rozširovaní projektov a že nakoniec sa aj obyvatelia ostatných členských štátov vrátane Slovenska dočkajú preukazu, ktorý im pomôže zvýšiť kvalitu života,“ dodáva na záver europoslankyňa Jana Žitňanská.

O dac

Odporúčame pozrieť

lexmann

M. Lexmann: Uľahčíme mobilitu osobám so zdravotným postihnutím

Pomôcť získať prioritný prístup alebo asistenciu, zabezpečiť voľný vstup alebo aspoň znížiť cenu vstupenky napríklad …

Consent choices