Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Erasmus+ rozšíri ponuku vzdelávacích možností v Európe

Rada prijala svoju pozíciu (čiastočné všeobecné smerovanie) k programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027. Navrhovaným nariadením sa rozšíri ponuka vzdelávacích možností v Európe a za jej hranicami na viac ľudí v porovnaní so súčasnosťou. 

Program sa rozšíri aj s cieľom zahrnúť všetky úrovne vzdelávania a odbornej prípravy. Rada v snahe podčiarknuť svoj inkluzívny prístup zachovala súčasný názov programu „Erasmus+“. Dohoda nezahŕňa rozpočtové aspekty návrhu nariadenia, pretože konečné sumy budú závisieť od dohody o budúcom viacročnom finančnom rámci.

„Erasmus+ sa týka investovania do ľudí. Rozšírením vzdelávacej mobility a výmen bude program ešte viac prispievať k osobnému, vzdelanostnému a profesijnému rozvoju mnohých jednotlivcov. Je zároveň dôležitým nástrojom na vytváranie hospodárskeho rastu a pracovných miest v celej Európe,“ uviedol Heinz FASSMANN, rakúsky spolkový minister školstva, vedy a výskumu

Program Erasmus+ zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji európskeho vzdelávacieho priestoru. Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2017 vyzvali vedúci predstavitelia EÚ na zintenzívnenie mobility a výmen, a to aj prostredníctvom podstatne posilneného, inkluzívneho a rozšíreného programu Erasmus+. Toto nové nariadenie je reakciou na túto výzvu tým, že:

  • ponúka vzdelávaciu mobilitu rekordnému počtu ľudí
  • zvyšuje dostupnosť pre mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí
  • zvyšuje dostupnosť pre malé organizácie a organizácie na úrovni občanov
  • zachováva integrovaný charakter programu, ktorý zahŕňa vzdelávanie vo všetkých kontextoch – formálnom, neformálnom aj informálnom
Viac..  Ivan Štefanec: Nevzdávajme boj s dezinformáciami a propagandou na školách

Kontext

Erasmus je jedným z najpopulárnejších a najúspešnejších programov EÚ. Vznikol pred 30 rokmi a pomohol viac ako 9 miliónom ľuďom študovať, pracovať či vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. V rámci programu Erasmus sa každý rok nadväzuje viac ako 2 000 nadnárodných partnerstiev.

Ďalšie kroky

Dohoda, ktorú dosiahla Rada, bude základom pre rokovania s Európskym parlamentom. Rozhodnutie o finančných prostriedkoch pridelených na program Erasmus+ na roky 2021 – 2027 bude závisieť od dohody o budúcom VFR.

O dac

Odporúčame pozrieť

vzdelavaci-system

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Čoraz viac mladých Európanov získava terciárne vzdelanie a priemerný počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku a odbornú …

Consent choices