benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Pracovníci nesmú byť vystavovaní karcinogénnym chemickým látkam

Plénum Európskeho parlamentu (EP) sa bude na dnešnom zasadnutí zaoberať problematikou lepšej ochrany pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami. Cieľom je posilniť pracovné podmienky a zefektívniť systém ochrany zdravia pre milióny pracujúcich v celej Európskej únii (EÚ).

Rakovina stále predstavuje jedno z najvýznamnejších zdravotných rizík pre pracujúcich v EÚ. Bohužiaľ je najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s výkonom povolania. Našou reakciou preto musí byť zamedzenie vystavovania pracovníkov chemickým látkam, ktoré ju môžu spôsobovať,“ uviedla poslankyňa EP Monika Beňová.

Obmedzenia a sprísňovanie limitných hodnôt sa týka viacerých rakovinotvorných látok. Jednoduchým príkladom je však aj obmedzenie vystavovania pracovníkov výfukovým plynom zo vznetových motorov, aj tie sú pre človeka vysoko karcinogénne,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  Europarlament chce prísnejšie presadzovanie sankcií EÚ voči Rusku

Zdravie pracujúcich je nevyhnutné chrániť počas celého pracovného života a veľký dôraz je potrebné klásť najmä na zlepšovanie v oblasti prevencie. Okrem samotných zamestnancov je to prínosné aj pre zamestnávateľov, európsku ekonomiku ako celok, či znižovanie nákladov na potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices