peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ sa snaží zabrániť hromadeniu nesplácaných úverov

Komisia privítala politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych opatreniach zameraných na nesplácané úvery v Európe.

Pre bankový sektor ide o dôležitý krok, ktorý posilní jeho odolnosť a zníži mieru ohrozenia, uvádza sa v záveroch minulotýždňového európskeho samitu. Táto dohoda spolu s najnovšími priaznivým číslam o znižovaní rizika a nedávnou politickou dohodou o bankovom balíku prispeje k rýchlemu dokončeniu bankovej únie.

Dohoda spočíva v tom, že na pokrytie rizík spojených s budúcimi potenciálne nesplácanými úvermi banky vydelia osobitné prostriedky. Tým sa predíde hromadeniu nesplácaných expozícií v súvahách bánk a v konečnom dôsledku to bankám umožní riadne si plniť svoju nenahraditeľnú úlohu, čiže financovať hospodárstvo a podporovať rast.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „V posledných rokoch sme v európskom bankovom sektore intenzívne pracovali na znižovaní rizík a posilňovaní odolnosti. Vďaka dnešnej dohode budú mať banky v súvahách menej nesplácaných úverov, čím sa ich postavenie upevní a umožní im financovať naše podniky. Spolieham sa na to, že Európsky parlament a Rada sa na ďalších návrhoch o rozvoji sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi a o uľahčení vymáhania dlhov rýchlo dohodnú.“

Toto opatrenie Komisia predstavila v marci 2018 ako súčasť série krokov zameraných na riešenie otázky nesplácaných úverov. Nadväzuje na súčasné úsilie členských štátov, orgánov dohľadu a úverových inštitúcií v celej Únii o neustále znižovanie objemu nesplácaných úverov.

Viac..  Nové krajiny z členstva v Únii profitovali, rástli rýchlejšie ako priemer EÚ

Súvislosti

Komisia 14. marca 2018 navrhla balík opatrení, ktorými chce riešiť otázku nesplácaných úverov v bankovom sektore EÚ. Týmto balíkom nadviazala na akčný plán na zníženie objemu nesplácaných úverov, na ktorom sa európski ministri financií dohodli v júli 2017. Okrem opatrenia balík obsahuje návrhy, ako ďalej rozvíjať sekundárne trhy s nesplácanými úvermi a zrýchliť mimosúdne vymáhanie úverov zabezpečených kolaterálom. Zároveň poskytuje technický model, ako zriaďovať vnútroštátne správcovské spoločnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices