European Solidarity Corps
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada EÚ sa dohodla na pozícii o Európskom zbore solidarity

Rada sa 26. novembra 2018 dohodla na pozícii (čiastočné všeobecné smerovanie) o Európskom zbore solidarity (ESC) na obdobie rokov 2021 – 2027. Počas nadchádzajúceho rozpočtového obdobia by ESC mal poskytovať státisícom mladých ľudí príležitosť, aby sa zapojili do činností v oblasti solidarity v rámci celej Európy buď ako dobrovoľníci, alebo v rámci zamestnaní a stáží v prospech spoločnosti.

Medzi uvedené činnosti patrí pomoc deťom a seniorom, v centrách pre žiadateľov o azyl alebo pri predchádzaní prírodným katastrofám či obnove po nich.

„Mladí ľudia s nadšením preukazujú solidaritu s inými ľuďmi a učia sa novým zručnostiam. Európsky zbor solidarity ponúka mladým Európanom príležitosti využívať svoju energiu na pomoc ľuďom v núdzi a zároveň im umožňuje získavať cenné profesijné skúsenosti a pracovať na osobnom rozvoji,“ uviedla  Juliane Bogner-Strauss, rakúska spolková ministerka pre záležitosti žien, rodiny a mládeže.

Dohoda sa nevzťahuje na rozpočtové aspekty návrhu nariadenia, pretože konečné sumy budú závisieť od dohody o nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci. Očakáva sa, že Európsky zbor solidarity na obdobie rokov 2021 – 2027 bude samostatným programom, ktorý bude oddelený od rozpočtu programu Erasmus a iných programov EÚ.

Hlavné prvky ESC

  • Záujemcovia vo veku 17 – 30 rokov sa môžu zaregistrovať na portáli ESC. Po zaregistrovaní a dosiahnutí veku 18 rokov ich môžu registrované organizácie vyzvať, aby sa zúčastnili na projektoch. Môžu tiež vyhľadávať voľné miesta, ktoré organizácie zverejnili na portáli.
  • Medzi navrhované činnosti patrí dobrovoľníctvo, stáže, pracovné miesta a projekty solidarity vedené mladými ľuďmi.
  • Európsky zbor solidarity zohľadňuje osobitné potreby mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí, tým, že vyhradzuje časť rozpočtu na domáce činnosti.
  • Začlenením Európskej dobrovoľníckej služby sa záber programu rozšíril na krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, a to najmä na krajiny, ktoré susedia s najvzdialenejšími regiónmi EÚ.
  • Začlenením pôvodne samostatnej iniciatívy dobrovoľníci pomoci EÚ do Európskeho zboru solidarity sa pre ESC vytvorila nová oblasť pôsobnosti, a to podpora činností v oblasti humanitárnej pomoci v tretích krajinách. To umožní nové organizačné synergie a úspory na nákladoch.
Viac..  EP má deviatich nominantov na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2023

Kontext

ESC ohlásil predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2016. Prvá fáza sa začala v decembri 2016, po nej nasledovala druhá fáza na obdobie rokov 2018 – 2020. Európska komisia navrhla 11. júna 2018 ďalší program tretej fázy ESC na obdobie rokov 2021 – 2027.

Ďalšie kroky

Dohoda, ktorú dosiahla Rada, bude základom rokovaní s Európskym parlamentom. Rozhodnutie o rozpočte pre ESC na roky 2021 – 2027 bude závisieť od dohody o nadchádzajúcom VFR.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko

V rozpočte EÚ považuje Slovensko za prioritu politiku súdržnosti, Spoločnú poľnohospodársku politiku aj flexibilitu vo využívaní eurozdrojov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Mišík sa v pondelok …

Consent choices