Tibor Navracsics
Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Komisia predstavuje opatrenia zamerané na dlhodobejšiu podporu a ochranu kultúrneho dedičstva

Pri príležitosti uzavretia Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 na viedenskej konferencii #EuropeForCulture Komisia zdôraznila viacero opatrení v tejto oblasti.

V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 sa vyše 6,2 milióna ľudí zapojilo do viac ako 11 700 podujatí v 37 krajinách. S cieľom zabezpečiť trvalý dosah tejto iniciatívy aj po roku 2018 Komisia predstavila 60 opatrení zameraných na dlhodobejšiu podporu a ochranu kultúrneho dedičstva.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics povedal: Som hrdý, že Európsky rok kultúrneho dedičstva úspešne oslovil milióny ľudí v celej Európe aj za jej hranicami. Teraz treba zaistiť kontinuitu tohto posolstva, pretože kultúrne dedičstvo nie je len o minulosti – je to kľúč k budovaniu súdržnej a odolnej Európy zajtrajška. V európskom akčnom rámci pre kultúrne dedičstvo predstavujeme celú škálu iniciatív, aby sme kultúrne dedičstvo čo najlepšie využili na podporu hospodárskeho rastu, budovanie silných komunít a posilnenie vzťahov s partnermi po celom svete.“

Spomínaný rámec ohlásený v európskej stratégii pre kultúru, ktorú Komisia prijala v máji, uvádza konkrétne kroky, ktoré prispejú k skutočnej zmene nášho prístupu k využívaniu, ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva Európy.

Rámec delí opatrenia na päť tematických oblastí. Prebiehať budú v najbližších dvoch rokoch a zahŕňajú napríklad:

1. Kultúrne dedičstvo inkluzívnej Európy: účasť a prístup pre všetkých

V roku 2019 Európska komisia odštartuje projekt #WeareEuropeForCulture, z ktorého sa budú financovať dočasné „pop-up“ výstavy vo verejných priestranstvách predstavujúce ľudské príbehy a predmety spojené s kultúrnym dedičstvom. Cieľom je osloviť tých, ktorí inak zvyčajne neprichádzajú do styku s kultúrnym dedičstvom.

2. Kultúrne dedičstvo udržateľnej Európy: inteligentné riešenia pre súdržnú a udržateľnú budúcnosť

Nová iniciatíva EÚ pod hlavičkou „Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu“ odmeňuje inovačné a inteligentné riešenia európskych miest v tejto sfére. V roku 2019 sa týmto titulom popýšia Helsinki a Lyon. Ocenenie má európskym mestám poskytnúť platformu na spoluprácu a šírenie osvedčených postupov.

3. Kultúrne dedičstvo odolnej Európy: ochrana ohrozeného dedičstva

Spoločné výskumné centrum Komisie začne od roku 2019 vyvíjať nový prístup k podpore obnovy existujúcich historických budov v rámci projektu iRESIST+. Cieľom je pomôcť zvýšiť ich odolnosť voči zemetraseniam a energetickú hospodárnosť.

4. Kultúrne dedičstvo inovačnej Európy: mobilizácia poznatkov a výskumu

EÚ bude naďalej podporovať rozvoj špecializovaných zručností a schopností, ako aj posilňovať riadenie a prenos vedomostí v sektore kultúrneho dedičstva, aj v rámci programu Erasmus+. Zámerom je zmapovať zručnosti, ktoré by sa mohli vytratiť, získať štatistické podklady, vymedziť profily povolaní a vytvoriť rámce na zvyšovanie povedomia a zatraktívnenie remesiel, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva, pre mládež.

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

5. Kultúrne dedičstvo pre silnejšie globálne partnerstvá: posilňovanie medzinárodnej spolupráce

EÚ v rámci programu Horizont 2020 zakladá medzinárodnú sieť inovácie a diplomacie v oblasti kultúrneho dedičstva. Jej expertíza pomôže tretím krajinám v ochrane kultúrneho dedičstva formou školení a umožní vznik inovačných riešení presne na mieru konkrétnym regiónom (krajiny európskeho susedstva, Latinská Amerika, Afrika, Ázia).

Nová aplikácia na objavovanie kultúrnych bodov záujmu

Komisia na konferencii #EuropeForCulture Conference 6. – 7. decembra taktiež prezentuje svoju novú mobilnú aplikáciu Cultural Gems („kultúrne klenoty“) a odovzdáva osobitnú cenu eTwinning za kultúrne dedičstvo. Zvíťazili dva projekty – Monumental Europe (Monumentálna Európa) a MATH 3.0 Amazing Trip through History (Matematika 3.0 – úžasná cesta dejinami), vďaka ktorým môžu študenti objavovať kultúrne dedičstvo Európy v rámci interkulturálnych a kolaboratívnych projektov.

Kultúrne klenoty sú platformou, ktorá komunitám miest aj obcí umožňuje odhaliť svoje kultúrne tajomstvá a návštevníkom i miestnym objavovať zaujímavosti zo sveta kultúry a kreativity mimo vyšliapaných chodníkov. Zahŕňa praktickú interaktívnu mapu so zameraním na kultúru a kreativitu, ako aj herné prvky na zapojenie používateľov. Aplikácia vzišla z projektu Monitor kultúrnych a tvorivých miest, ktorý Komisia spustila v roku 2017. Monitor porovnáva a hodnotí výsledky 168 miest v 30 európskych krajinách na základe kvantitatívnych aj kvalitatívnych údajov. Monitor aj mobilnú aplikáciu vytvorilo Spoločné výskumné centrum (interný vedecký útvar Komisie) na podporu miestnych tvorcov politík pri využívaní kultúry v prospech inovácie, tvorby pracovných miest a sociálnej súdržnosti.

Súvislosti

Cieľom tohto jedinečného tematického roka Junckerovej Komisie bolo zvýšiť povedomie o sociálnom a hospodárskom význame európskeho kultúrneho dedičstva. Vôbec prvý európsky akčný rámec pre kultúrne dedičstvo bude teraz v najbližších dvoch rokoch koordinovať úsilie o podporu a ochranu dedičstva, najmä prostredníctvom programov a politík EÚ. Zároveň však môže inšpirovať regióny a mestá alebo kultúrne organizácie a siete, ktoré chcú prísť s vlastnými opatreniami. Rámec vznikol so zapojením členských štátov EÚ, Európskeho parlamentu, organizácií občianskej spoločnosti, subjektov kultúrneho priemyslu a medzinárodných organizácií ako Rada Európy či UNESCO.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices