DPH
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vrátenie DPH v oblasti súdržnosti je náchylné na chyby, tvrdia audítori EÚ

Ako vyplýva z rýchleho preskúmania veci vypracovaného Európskym dvorom audítorov, vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré je dôležitým prvkom nákladov pri výdavkoch EÚ na súdržnosť, je náchylné na chyby a nepredstavuje vždy najlepšie využitie finančných prostriedkov EÚ. Audítori sa domnievajú, že verejným orgánom by sa v období po roku 2020 už nemala preplácať DPH súvisiaca s výdavkami v oblasti súdržnosti.

Výdavky EÚ v oblasti súdržnosti sú často dotáciami na nákup tovaru alebo služieb a DPH za tieto nákupy môže predstavovať až jednu pätinu celkových nákladov projektu. DPH je vo všeobecnosti oprávnená na spolufinancovanie EÚ len v prípade, že nie je vratná podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Audítori na základe analýzy údajov získaných v priebehu niekoľkých rokov upozorňujú, že vrátenie DPH nie je len častým zdrojom chýb, ale môže viesť aj k neoptimálnemu využitiu finančných prostriedkov EÚ. Má to vplyv najmä na verejné orgány, ktoré dostávajú podporu EÚ, ako sú štátne, regionálne a miestne orgány štátnej správy.

Audítori poukazujú na niekoľko prípadov, ktoré nepredstavujú optimálne využitie finančných prostriedkov EÚ. Napríklad ministerstvo členského štátu môže realizovať projekt v oblasti infraštruktúry a žiadať o vrátenie DPH ako oprávneného nákladu zo strany EÚ. Členský štát však súčasne získa príjem z DPH v súvislosti s týmto projektom prostredníctvom svojho systému na výber daní. Vrátenie bude teda nadmerne kompenzovať skutočné výdavky, ktoré vznikli členskému štátu.

Viac..  Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

„Finančné prostriedky preplácané členskému štátu môžu dokonca presiahnuť skutočné náklady na projekt“uviedol Tony Murphy, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za toto rýchle preskúmanie veci. „To je relevantné predovšetkým pri veľkých projektoch v oblasti infraštruktúry s vysokou mierou spolufinancovania.“

Vo svojom návrhu právnych predpisov týkajúcich sa súdržnosti po roku 2020 Európska komisia navrhuje, aby sa DPH, bez ohľadu na to, či je vratná alebo nevratná, preplácala, ak sú celkové náklady na projekt nižšie ako 5 mil. EUR. Na základe svojho preskúmania audítori trvajú na svojom už skôr vyjadrenom stanovisku, že verejným orgánom by sa DPH preplácať nemala, a preto navrhujú prepracovanie navrhovaných právnych predpisov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices