spotrebitel
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ prijala novelu európskych pravidiel o ochrane spotrebiteľov

Čoraz viac ľudí dnes nakupuje aj v iných členských krajinách Únie. Preto je dôležité, aby sa zjednotili pravidlá a aby ľudia poznali svoje práva. 

Parlamentný výbor pre vnútorný trh prijal novelu európskych pravidiel ochrany spotrebiteľov. Ide o súčasť legislatívneho balíka, ktorý dostal pomenovanie „Nová dohoda pre spotrebiteľov.“ V rámci neho sa modernizujú štyri európske smernice.

Ide o výrazný krok k odstráneniu rozdielov, ktoré stále pretrvávajú medzi jednotlivými krajinami. Nová dohoda pre spotrebiteľov prinesie všetkým kupujúcim rovnaké práva naprieč celou Úniou.

Nové pravidlá posilnia doterajšie práva spotrebiteľov, zavádzajú sa nimi napríklad prísnejšie pokuty pre nečestných predajov a možnosť podávať hromadné žaloby.

Modernizovaná legislatíva pokrýva aj oblasti, ktoré doteraz európske právo neupravovalo, napríklad čo sa týka online prostredia alebo dvojakej kvality produktov. Prinášame zoznam hlavných výhod.

Výhoda č. 1: viac ochrany pri online nákupoch

Ľudia, ktorí nakupujú na internetovom obchode, ktorý združuje viacero predajcov, budú musieť byť dopredu jasne informovaní, či je predajca firma alebo fyzická osoba. V prípade problémov sa totiž uplatňujú iné pravidlá.

Nová dohoda prinesie aj viac transparentnosti pri online vyhľadávaní. Užívatelia tak budú môcť vidieť, či predajca za to, že sa ocitol v top výsledkoch, zaplatil.

Zlepšia sa aj práva užívateľov digitálnych služieb, ktoré sú síce zdarma, no za ktorých používanie „platíte“ svojimi osobnými údajmi. Toto sa týka najmä cloudových úložísk, sociálnych médií alebo emailových účtov. Tak ako dnes môžete do 14 dní odstúpiť od zmluvy za platené digitálne služby, budete môcť zrušiť aj zmluvu za služby zdarma.

Výhoda č. 2: hromadné žaloby vo všetkých členských štátoch EÚ

V prípade, ak bude mať väčšie množstvo spotrebiteľov problém s tým istým predajcom, bude možné podávať hromadné žaloby. Tieto žaloby bude môcť v mene skupiny spotrebiteľov podávať oprávnený subjekt, napríklad spotrebiteľská organizácia a požadovať nápravu (napríklad odškodnenie, výmenu alebo opravu). Nebudú sa pritom musieť limitovať na jednu krajinu, ale budú môcť združovať spotrebiteľov z viacerých krajín.

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na cieľoch v oblasti energetickej hospodárnosti budov

V prípade poškodenia nekalými obchodnými praktikami, ako napr. agresívnym alebo zavádzajúcim marketingom, budú mať spotrebitelia v celej EÚ tie isté práva. Táto ochrana sa v súčasnosti v jednotlivých štátoch EÚ značne líši.

Výhoda č. 3: účinnejšie pokuty

Orgány EÚ na ochranu spotrebiteľa nie sú dostatočne vybavené na to, aby mohli ukladať pokuty za praktiky, ktoré poškodia veľký počet spotrebiteľov v celej EÚ.

Pokuty sa značne líšia a častokrát nie sú dosť vysoké na to, aby mali odstrašujúci účinok.

Po novom budú mať vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa právomoc koordinovane ukladať účinné, primerané a odrádzajúce pokuty.

Výhoda č. 4: kroky proti dvojakej kvalite produktov

Nová dohoda pre spotrebiteľov modernizuje aj smernicu o nekalých obchodných praktikách. Jednou z takýchto praktík je predávanie tovarov z rozličnou kvalitou v rovnakom obale a za rovnakú cenu. Robí sa to napríklad pri potravinách či pracích práškoch.
Nové pravidlá takého konanie zakážu, keďže ide o klamanie spotrebiteľov, ktorí nevedia, že kupujú tovar nižšej kvality.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices