mlieko
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Predalo sa 99 % všetkých zásob sušeného odstredeného mlieka kúpeného a spravovaného Komisiou

Vďaka nedávnej verejnej súťaži sa podarí predať 99 % všetkých zásob sušeného odstredeného mlieka kúpeného a spravovaného Komisiou.

Zásoby boli uvoľňované postupne, aby sa zachovala rovnováha na trhu a podporila obnova odvetvia s mliekom a mliečnymi výrobkami po trhovej kríze v rokoch 2015 a 2016

Európska komisia nakúpila v rokoch 2015 až 2017 celkom 380 000 ton sušeného odstredeného mlieka formou verejnej intervencie s úmyslom stabilizovať trh a podporiť príjmy poľnohospodárov. Komisia spustila koncom roka 2016 proces mesačných a neskôr dvojmesačných verejných súťaží, aby tak postupne vrátila tieto produkty na trh ich predajom.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Posledná verejná súťaž je jasným príkladom uváženého prístupu Komisie k riadeniu zásob sušeného odstredeného mlieka, z ktorého sa podarilo úspešne vrátiť na trh 99 %. Mojím cieľom bolo za každých okolností využiť verejnú intervenciu ako opatrenie na ochranu príjmov poľnohospodárov, a aj preto sme za posledné tri roky rozličnými spôsobmi odmietali výzvy na zníženie zásob napr. alebo jednoducho ich zničením. Žiadnou z týchto možností by sme sa však nedopracovali k výsledku, ktorý sme dnes dosiahli. Naopak, vďaka našej trpezlivosti sa podarilo zaručiť nielen ochranu príjmov európskych prvovýrobcov mlieka, ale aj záujmov európskych daňových poplatníkov. Verejná intervencia v prípade sušeného odstredeného mlieka sa osvedčila ako účinný nástroj, najmä ak sa používa zodpovedne a efektívne a dnešné i predchádzajúce verejné súťaže jasne dokazujú, že Európska komisia je odhodlaná podporovať európskych poľnohospodárov vždy, keď to bude potrebné. Zároveň sa tým potvrdzuje fakt, že súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky je aj účinná záchranná sieť použiteľná v prípade narušenia trhu, ktorého sme boli svedkami v rokoch 2014 až 2016.“

Po dvoch rokoch sú sklady prázdne a cena mlieka sa v porovnaní s 26 centami na kilogram v lete roku 2016 zvýšila na 36 centov na kg.

Priebeh verejnej súťaže je transparentne zdokumentovaný online na portáli strediska pre monitorovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. Po predaji 18 514 ton zostáva 1 % pôvodných zásob sušeného odstredeného mlieka, čo predstavuje zostatok vo výške 4000 z pôvodných 380 000 ton. Zo 14 členských štátov, ktoré pre Komisiu skladovali sušené odstredené mlieko, ostali len 4 s minimálnymi zásobami.

Ďalšia verejná súťaž sa uskutoční 7. februára.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices