beňová
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: European Union- EP.

Monika Beňová: Existencia nerovností medzi ženami a mužmi je pretrvávajúci problém

Súčasný rastúci odpor k posilňovaniu práv žien a rodovej rovnosti je iracionálny. Dôvodom je, že v posledných rokoch sme v tejto oblasti preukázateľne dosiahli skutočne len minimálny pokrok a pôvodné ambície zostali z veľkej časti nenaplnené.

Vyššia miera chudoby žien v porovnaní s mužmi, ich diskriminácia na trhu práce, pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní a následnej výške dôchodkov. To všetko  a mnoho ďalšieho je dôkazom, že existencia nerovností je pretrvávajúcim problémom a v týchto otázkach máme pred sebou skutočne obrovské množstvo práce,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Vo viacerých členských štátoch sa zároveň opakovane objavujú snahy o obmedzenie možnosti žien zodpovedne sa rozhodovať o vlastnom tele, reprodukcii a súkromí. Na Slovensku s takýmito návrhmi opakovane prichádzajú fašistické a klerikálno-konzervatívne politické sily, ktoré absolútne ignorujú, že sú to práve ženy, ktoré si vedia najlepšie vyhodnotiť čo je pre ich zdravie a život najlepšie,“ zdôraznila europoslankyňa.

Viac..  Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

Predchádzanie a boj proti násiliu páchanom na ženách zostáva v mnohých členských štátoch stále veľkou výzvou. Namiesto jej riešenia sme však boli len v nedávnej minulosti svedkami diskusie týkajúcej sa Istanbulského dohovoru, plnej zbytočných klamstiev, nepravdivých mýtov a prekrúcania,“ pripomenula Monika Beňová. Európsky parlament sa preto bude otázkami ohľadom negatívneho postoja k právam žien a rodovej rovnosti zaoberať na dnešnom plenárnom zasadnutí.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices