emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Výrobcovia môžu nájsť spôsoby, ako obísť nové systémy emisných skúšok, varujú audítori EÚ

Podľa nového informačného dokumentu Európskeho dvora audítorov sa zákony EÚ týkajúce sa emisií vozidiel od škandálu „dieselgate“ zlepšili, zostávajú však výzvy. Audítori vítajú zlepšenia v oblasti dohľadu nad trhom, poukazujú však na to, že jeho účinnosť závisí od jeho vykonávania v členských štátoch. Taktiež varujú, že výrobcovia môžu nájsť spôsoby, ako obísť nové systémy skúšok, ktoré boli zavedené, a že rozsah skúšok tretími nezávislými stranami môže byť obmedzený pre ich vysoké náklady.

V roku 2015 sa nezrovnalosti medzi laboratórnymi údajmi a emisiami vozidiel na ceste dostali do veľkej pozornosti po objavení tzv. škandálu „dieselgate“, pri ktorom vyšlo najavo, že niektorí výrobcovia automobilov používali „rušiace zariadenia“, aby výrazne znížili emisie počas oficiálnych skúšok v porovnaní s bežnou jazdou.

Škandál „dieselgate“ podnietil EÚ urýchliť legislatívne iniciatívy, ktoré sa už vypracúvali, a prijať nové opatrenia. Európsky parlament začal vyšetrovanie vo veci merania emisií a Európska komisia oznámila plány zlepšiť dostupné údaje o emisných skúškach vozidiel, ktoré sú obmedzené, roztrieštené a ťažko prístupné. Okrem toho došlo k veľkému počtu zmien v kontrolách emisií vozidiel zo strany EÚ:

  • Komisia teraz môže preskúmať prácu vnútroštátnych orgánov typového schválenia, skúšať vozidlá, odňať alebo pozastaviť schvaľovanie typov a udeľovať sankcie;
  • testovanie vozidiel v premávke je teraz povinné v členských štátoch a môžu ho tiež vykonávať tretie zainteresované strany;
  • nové skúšky boli zavedené na riešenie veľkého rozdielu medzi úrovňami emisií CO2 (oxid uhličitý) nameranými v laboratóriu a na ceste a na meranie emisií NOx (oxid dusíka).

Vzhľadom na to, že mnoho nových pravidiel zatiaľ nenadobudlo úplnú účinnosť, je príliš skoro posúdiť, či boli problémy vyriešené. Audítori napriek tomu poukazujú na niekoľko výziev, ktorým čelí nový systém skúšok.

Viac..  EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

„Vítame skutočnosť, že boli prijaté opatrenia, ale môže trvať mnoho rokov, kým sa zlepší kvalita ovzdušia v mestách vzhľadom na vysoký počet veľmi znečisťujúcich automobilov na cestách,“ povedal Samo Jereb, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento informačný dokument. „Hoci bolo doteraz stiahnutých viac než 10 miliónov vozidiel, z obmedzených údajov, ktoré sú dostupné, vyplýva, že vplyv na emisie NOx je malý.“

Audítori konštatovali, že nová skúška NOx viedla k výraznému zníženiu emisií NOx nových naftových vozidiel, ale vplyv mohol byť ešte väčší, ak by sa schválil pôvodne navrhovaný dočasný limit na úrovni 128 mg/km namiesto 168 mg/km.

Audítori zastávajú názor, že potrvá istý čas, kým sa prejavia zlepšenia, a poukazujú na niekoľko problémov:

  • účinnosť dohľadu nad trhom bude závisieť od jeho vykonávania v členských štátoch;
  • hoci sa v právnych predpisoch zabezpečuje lepšie monitorovanie rozdielu medzi laboratórnymi údajmi a emisiami CO2/NOx na ceste, výrobcovia môžu nájsť nové spôsoby úpravy emisií ich vozidiel počas skúšok;
  • novozavedené testovanie nezávislými tretími stranami môže byť obmedzené pre vysoké náklady.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices